کد خبر: ۴۲۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۷ - ۱۰ مهر ۱۳۸۵ - 02 October 2006
افزايش ميزان مصرف در كشور و افزايش قاچاق از مواردي است كه به دنبال كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها و از طريق اختصاص يارانه به وجود مي‌‏آيد. ضمن آن كه اين امر بلعيده شدن بخش قابل توجهي از بودجه را به صورت يارانه سبب مي‌‏شود

كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها بخش قابل توجهي از بودجه كشور را به صورت يارانه از بين مي‌‏برد.

دكتر محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس مسايل اقتصادي، در گفت‌‏وگو با ايلنا در رابطه با علل شكست طرح تثبيت قيمت‌‏ها، گفت: تثبيت قيمت‌‏ها سياست خاص مردم بود كه از سوي مجلس و دولت به اجرا درآمد و در حقيقت در اين سياست خواسته عمومي مورد توجه قرار گرفت؛ اما به دليل غير اقتصادي بودن اين خواسته، زيان‌‏هاي متعددي به كشور تحميل شد.

وي اظهارداشت: تثبيت قيمت‌‏ها با اختصاص يارانه براي حفظ قيمت با توجه به ميزان تورم موجود در كشور، به معناي كاهش عملي قيمت است. گرچه در ظاهر قيمت ثابت جلوه مي‌‏كند؛ اما كاهش عملي قيمت‌‏ها به صورت مصنوعي و از طريق اختصاص يارانه‌‏ها تبعات منفي بي شماري را به دنبال دارد.

ابيانه، با بيان مطلب فوق، افزود: افزايش ميزان مصرف در كشور و افزايش قاچاق از مواردي است كه به دنبال كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها و از طريق اختصاص يارانه به وجود مي‌‏آيد. ضمن آن كه اين امر بلعيده شدن بخش قابل توجهي از بودجه را به صورت يارانه سبب مي‌‏شود.

وي، با بيان آن كه كاهش عملي قيمت‌‏ها به صورت مصنوعي و از طريق اختصاص يارانه، كشور را از توان صادراتي محروم و نيازمند واردات مي‌‏كند، افزود: نمونه بارز اين امر بنزين است. به طوري كه قيمت 80 تومان امسال، معادل قيمت 50 تومان بنزين در سه سال گذشته است و اين امر سبب افزايش ميزان يارانه‌‏ها، افزايش مصرف و اسراف در آن، افزايش نياز به واردات و افزايش قاچاق مي‌‏شود. به نحوي كه در سال جاري دولت ناچار است حداقل 6 ميليارد دلار واردات بنزين داشته باشد.

كارشناس مسايل اقتصادي، با اشاره به ديگر اثرات كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها مبني بر تشديد قاچاق فرآورده‌‏هاي نفتي در مناطق مرزي، عنوان‌‏كرد: به دليل تبعات منفي كاهش مصنوعي قيمت‌‏ها مي‌‏توان سياست تثبيت قيمت‌‏ها را مورد انتقاد قرار دارد؛ اما نبايد فراموش كرد كه اين سياست عملا در 8 سال اخير نيز ادامه داشته است. گرچه ظاهرا افزايش 10 درصدي قيمت‌‏ها را در دولت و مجلس سابق شاهد بوديم و با توجه به تورم 5/17 درصدي، عملا قيمت فرآورده‌‏ها هر سال نسبت به سال گذشته كاهش داشته است.

وي، در نقد سياست تثبيت قيمت‌‏ها با اشاره به اظهارات آقاي خاتمي، تصريح‌‏كرد: وي از اين كه دولتش ظرف 8 سال نتوانست قيمت يارانه هاي سوخت را هدفمند كند، ابراز تاسف مي‌‏كرد. اين در حالي است كه دولت و مجلس در اختيار آنان بود و به زيان اين مساله واقف بودند؛ لذا براي اصلاح وضعيت فعلي نياز به آگاه‌‏سازي افكار عمومي است.
قديري ابيانه، دفاع از افزايش قيمت‌‏ها را از سوي منتقدان تثبيت قيمت كه با دولت و مجلس در ارتباطند، بسيار ضروري خواند و افزود: هرچند ممكن است دفاع از افزايش قيمت‌‏ها به زيان آنان باشد؛ اما در اين صورت است كه مي‌‏توان نقد آنان به اين سياست را صادقانه و سازنده توصيف كرد. در غير اين صورت مي‌‏توان اين گونه نقدها را سياسي و حزبي ارزيابي كرد.

وي، در رابطه با راهكار براي پيشگيري از تبعات منفي طرح تثبيت قيمت‌‏ها، تصريح‌‏كرد: در حال حاضر هيچ راهي جز واقعي كردن قيمت‌‏ها و اختصاص بهينه يارانه‌‏ها در جاي بهتر نيست. اگر واقعي كردن قيمت‌‏ها عوارض منفي داشته باشد كه البته دارد، نتايج مثبت آن بيشتر از عوارض منفي آن است و اين امر به آگاه سازي افكار عمومي واطلاع‌‏رساني نيازمند است.
كارشناس مسايل اقتصادي، با بيان آن كه در بسياري موارد رسانه‌‏هاي جمعي به جاي حل مشكل به توقعات غيرمنطقي دامن مي‌‏زنند، افزود: افراد جامعه بايد با بسياري از مسايل آشنا شوند. به طور مثال بسياري توقع دارند حقوق‌‏ها افزايش يابد بدون آن كه در قيمت‌‏ها اثر افزايشي بر جاي گذارد. چنين توقعي نشانه عدم آشنايي مردم و افكار عمومي با كاركردهاي اقتصادي است.

وي، با بيان مطلب فوق، افزود: بخشي از هزينه تمام شده هر كالا و خدمتي را فرد و نيروي كار تشكيل مي‌‏دهد و زماني كه مزد نيروي كار افزايش يابد، هزينه تمام شده و قيمت كالا و خدمات به طور طبيعي افزايش مي‌‏يابد.
قديري ابيانه، پرداخت يارانه به شكل كنوني را غيرمنطقي عنوان‌‏كرد و گفت: با دقت در صورت مساله پرداخت يارانه، اين سوال مطرح مي شود كه آيا بهترين راه اختصاص بودجه عمومي اختصاص يارانه سنگين براي فرآورده‌‏هاي نفتي است يا راه‌‏هاي بهتري براي هزينه كردن اين مبلغ به نفع مردم و در راستاي عدالت اجتماعي و كمك به اقشار محروم، محروميت‌‏زدايي و اهداف انقلاب وجود ندارد.

وي، تصريح‌‏كرد: در وضعيت كنوني كه سهم ثروتمندان از يارانه بنزين 40 برابر سهم فقرا است و سهمي بسيار ناعادلانه است، اميدوارم اين دولت كه دولتي عدالتخواه است، در نهايت اين گونه سياست‌‏ها را اصلاح و اقدامي را كه دولت خاتمي از عدم انجام آن 8 سال ابراز تاسف مي‌‏كرد؛ در دوره اول به انجام ‌‏برساند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)