کد خبر ۴۳۵۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۲۶ - ۱۰ مهر ۱۳۸۵ - 02 October 2006
در زمان حاضر 39 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند كه حدود 20 ميليون نفر آنها در قالب طرح بيمه سلامت روستائيان بيمه شده‌اند و حدود 19 ميليون نفر نيز بيمه شده شهري هستند

 

مدير عامل بيمه خدمات درماني اعلام كرد: يكي از برنامه‌هاي جديد اين سازمان تغيير الگوي دريافت حق بيمه از بيمه شدگان است به طوري كه به جاي دريافت حق بيمه ثابت از همه بيمه شدگان اين مبلغ به صورت متغير و با الگوي پلكاني بر حسب ميزان درآمد اخذ شود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از فارس محمدرضا شمس اردكاني افزود: دو برنامه مهمي كه در سازمان بيمه خدمات درماني با جديت در حال پيگيري است عبارتند از اجراي قانون پوشش بيمه همگاني و تغيير شيوه دريافت حق بيمه، بر اساس الگوي پلكاني و متفاوت از حقوق است.

وي اضافه كرد: در زمان حاضر از همه بيمه شدگان خدمات درماني در سراسر كشور مبلغ ثابتي حدود 1500 تومان به صورت ماهانه به عنوان حق بيمه دريافت مي‌شود كه عادلانه نيست به همين علت در حال كار كارشناسي هستيم تا اين حق بيمه بر اساس ميزان حقوق متفاوت باشد كه البته اجراي اين الگوي جديد پس از انجام بررسي هاي كارشناسي منوط به تصويب مجلس است.

مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني گفت:‌ در زمان حاضر 39 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند كه حدود 20 ميليون نفر آنها در قالب طرح بيمه سلامت روستائيان بيمه شده‌اند و حدود 19 ميليون نفر نيز بيمه شده شهري هستند.

شمس اردكاني افزود: طرح بيمه سلامت روستائيان يك طرح بسيار مترقي است كه همزمان با اجراي نظام ارجاع در كشور اجرا مي شود و اجراي كامل در همه سطوح پزشك خانواده و تخصصي وضعيت نظام سلامت كشور را تا حد زيادي اصلاح مي‌كند.

وي گفت: اجراي اين طرح بر اساس توافق و همكاري وزارت بهداشت و وزارت رفاه انجام مي‌شود، در مرحله اول اجراي آن پزشكان خانواده در روستاهاي كشور مستقر شده‌اند، مرحله دوم آن استقرار پزشكان خانواده در شهرها و نيز اجراي سطح دوم خدمات نظام ارجاع و ارائه خدمات تخصصي پزشكي است كه قراردادهاي اين بخش از طرح پزشك خانواده نيز منعقد شده و به زودي اجراي آن آغاز مي‌شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری