کد خبر ۴۳۹۲۲۳
بر اين باور باش كه عشق و دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده مخاطرات بزرگ است.

 ------------------------------

آنگاه كه مي بازي، از باختت درس بگير.

 ------------------------------

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، محترم داشتن ديگران ،جوابگو بودن در قبال تمام كنش هاي خود

 ------------------------------

به ياد داشته باش، دست نيافتن به آنچه مي خواهي، گاهي از اقبال بيدار تو سرچشمه مي گيرد.

 ------------------------------

 قواعد را فرا گير تا به چگونگي شكستن آن ها به گونه اي شايسته، آگاه باشي.نگذار ستيزه اي خُرد بر ارتباطي پر قدر، خللي وارد سازد.

 ------------------------------

 هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، بي درنگ گامهايي براي اصلاح آن بردار

  ------------------------------

هر روز مجالي را صرف خلوت كردن كن.

 ------------------------------

 آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي، امّا از ارزش هاي خود دست بر ندار.

 ------------------------------

به ياد داشته باش، خاموشي گاهي بهترين پاسخ است.

  ------------------------------

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد.

 ------------------------------

فضاي عشق در خانه تو شالوده اي است براي زندگي ات .

 ------------------------------

در ناسازگاري ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعيت فعلي بپرداز. گذشته را بزرگ نكن.

  ------------------------------

 دانش خود را تسهيم كن، كه طريقي براي دستيابي به جاودانگي است.

 
------------------------------

 با زمين مهربان باش.

  ------------------------------

 سالي يكبار به جايي برو كه پيش تر هرگز در آن جا نبوده اي.

  ------------------------------

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.

------------------------------

 كاميابي خود را به داوري بنشين، از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي تا كاميابي را بدست آوري

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری