کد خبر ۴۵۳۴
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۵ - ۱۲ مهر ۱۳۸۵ - 04 October 2006
عمده این فعالیتها درسه نقطه تهران شامل میدان آزادی ,میدان انقلاب وبهارستان صورت می پذیرد.

اطراف میدان آزادی تهران به محلی برای تبلیغ به نفع مسیحیت شده است .

بگزارش خبرنگارالبرز برخی جوانان باظاهری مرتب ومنظم باکشیدن جوانان به حاشیه ازآنان میخواهندکه درخصوص مسیحیت بیشترفکرکنند.

این گزارش حاکیست این افرادکه ازرفتاربسیارمطلوبی برخوردارهستنددرمخاطب شناسی بسیاردقت کرده وازجوانان میخواهندچنددقیقه ازوقت خدرا برای شنیدن حرفهایشان به آنها بدهند.

این مبلغین به مخاطبین خودانجیل باقیمت بسیارپائین می دهندتادرخصوص انجیل مطالعه نمایند.

ازسوی دیگرفعالیت های ماهواره ای برای ترویج مسحیت ویژه فارسی زبانان بشدت گسترش یافته وهم اکنون علاوه برشبکه های پیشین شبکه جدیدی دریکی ازکشورهای خاوریمانه برای این منظورتاسیس شده است .

بر پايه اين اطلاعات اين شبكه كه در ايران نيز قابل دريافت است به ((ترويج دين مسيحيت)) مي پردازد .

اخباررسیده حاکی ازآن است که بعضی گروههای جوان جزواتي با زبان عربي- انگليسي درباره كار كرد اين شبكه و زمان پخش برنامه هاي آن را در برخي از مناطق تهران توزيع مي كنند .

بررسي اجمالي اين جزوات نشان مي دهد كه اين شبكه در صدد القاي برداشتی صهيونيستی از مسيحيت است.

عمده این فعالیتها درسه نقطه تهران شامل میدان آزادی ,میدان انقلاب وبهارستان صورت می پذیرد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری