کد خبر ۴۶۷۱۶
تعداد نظرات: ۲۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۴ - ۱۵ تير ۱۳۸۷ - 05 July 2008
روایت مسوول سابق حراست پروژه میانگذر دریاچه ارومیه
به جاي اينکه براي ترميم شکستگي از ميل گرد مخصوص استفاده شود،با تراشيدن رويه سيم هاي مفتول مخصوص جوشکاري ،از اين مفتول ها بجاي ميل گرد استفاده شده است و لوله شکسته شده را نيز با انداختن به دريا معدوم کرده اند!

عصرایران ؛ هادي عابدي - مسئول سابق حراست پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه(بزرگراه شهيد کلانتري)درگفتگو با عصر ايران مدعي وجود يک جريان مافيايي برای عدم پيشرفت پروژه شد.

محمد کريمي مسئول پیشین حراست ميانگذر درياچه اروميه معتقد است:افرادي که دراين جريان مافيايي قرار دارند نمي خواهند پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه به اين زودي ها به پايان برسد وبه هر شکل ممکن در روند کار اخلال ايجاد مي کنند.

وي چگونگي عملکرد اين جريان مافيايي را اين گونه توضيح مي دهد:تابه حال هر شخص کارداني که خارج از دايره اين جريان به عنوان مدير پروژه به کار گمارده شده است، به شکل خاصي از سوي اين جريان مورد هجوم قرار گرفته وپس از مدتي به دليل عدم امکان ادامه کار تحت جو مسموم ايجاد شده ،از ادامه فعالیت کناره گيري کرده واز همين رو پايان يافتن پروژه به تعويق افتاده است.

کريمي ازچهارنفر به عنوان مديران پروژه ميانگذر که توسط اين جريان فراري داده شده اند نام مي برد: صانعي ،بدري پور ، عابدي و باربد.

مسئول سابق حراست پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه چگونگي کناره گيري صانعي از مديريت پروژه را اين گونه تعريف مي کند:مهندس صانعي با جديت پروژه را فعال کرده بود ، اما کساني که با حضور وي به عنوان مدير پروژه مخالف بودند طي دسيسه اي دوبار سرقت از منزل وي را ترتيب دادند و صانعي نيز چون ديگر احساس امنيت نمي کرد مجبور به استعفا شد.

کريمي جايگزين صانعي را عابدي معرفي مي کند که بر اساس اظهارات وي براي فراري دادن عابدي از حربه دروغین اخلاقي استفاده شد.

سومين فردي که در ليست فراري داده شدگان قرار دارد ،بدري پور است.
کريمي بر اين باور است که بدري پور بسيار کاردان بوده وموجبات پيشرفت فيزيکي 68 درصدي پروژه را فراهم کرده است.
انتشار کاريکاتوري غیراخلاقی از بدري پور عاملي است که به باور کريمي موجب رنجش وعدم تمايل بدري پور براي ادامه کار بود،از اين رو او نيز کنار گذاشته شد.

باربد چهارمين فردي است که مسئول سابق حراست پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه از او به عنوان آخرين قرباني باند مافيايي پروژه پل ميانگذر ياد مي"کند.
کريمي مي گويد:باربد مهندس برجسته اي است وجريان مافيايي تنها يک هفته او را تحمل کرد . روز آخر نيز او را مورد ضرب وشتم قرار دادند ودرميان کارکنان پروژه اينگونه شايع کردند که او فردي رواني است.

رسول اصغرزاده رئيس شوراهاي استان آذربايجان غربي وعضو شوراي شهر اروميه که ديداري چند ساعته با باربد داشته است نيز طي گفتگو با "عصر ايران" ابراز نگراني باربد نسبت به تامين جاني وامنيت خود را مورد تاکيد قرار مي دهد ومي گويد: باربد درپاسخ به سوال من که "براي اتمام پروژه چه مواردي را نياز داريد" گفته بود تنها دو چيز مي"خواهم تامين جاني وبازپرداخت 7 ميليارد تومان بديهي هاي معوق شرکت به طلبکاران.

کريمي اما اخلالگريهاي جريان مافيايي را محدود به فراري دادن مديران پروژه ارزيابي نمي کند وبراين باوراست که جريان مافيايي حتي درکيفيت سازه پل نيز اخلالگري مي کند.

وی ، يکي از شواهد و دلايل مدعاي خود را نقصان عمدي درشمع يکي از پايه"هاي پل ذکر مي کند و می گوید: استخدام من در شرکت صدرا و خدمت در پروژه پل ميانگذر به ماه هاي اول سال 84 با ز مي گردد ،درآن زمان مسئول "بارج"(شناورهايي که تاسيسات سنگين همچون جرثقيل ها را درهنگام عمليات حمل مي کنند)مشغول به کاربودم و به همين دليل درعمليات شمع کوبي همکاري مستقيم داشتم.
درجريان شمع کوبي وبتون ريزي شبانه ،تعدادي از کارگران اطلاع دادند که درلوله هاي به کاررفته درشمع کوبي شکستگي ايجاد شده وبه جاي اينکه براي ترميم شکستگي از ميل گرد مخصوص استفاده شود،با تراشيدن رويه سيم هاي مفتول مخصوص جوشکاري ،از اين مفتول ها بجاي ميل گرد استفاده شده است ولوله شکسته شده را نيز با انداختن به دريا معدوم کرده اند!

کريمي به خاطر مي آورد که با آگاهي يافتن از اين تخلف براساس وظيفه ،موضوع را به مدير عامل وقت شرکت صدرا ومعاون وي اطلاع داده و با پيگيريهاي مدير عامل ، مديروقت پروژه منکر چنين تخلفي شده بود ولي با اثبات تخلف صورت گرفته مسئولين متخلف کارگاه اخراج شدند .
وي می گوید: بدري پور ، پس از جريان اخراج مسئولين متخلف به عنوان مدير پروژه ، وارد کار شد.

کريمي همچنين به خاطر مي آورد ناظر خارجي پروژه از تخلف صورت گرفته اظهارناراحتي مي کرد ودراعتراضات خود دائماً اين عبارت را بکار مي برد :"شما به پروژه اي که متعلق به خودتان است خيانت مي کنيد."

معلوم نيست قبل از آشکارشدن اين تخلف ،چه تعداد تخلف مشابه صورت گرفته است وچه تعداد شمع بصورت شکسته درساختمان پل بکار رفته است که هيچ کس جز متخلفين ازآن آگاهي ندارند وجا دارد مسئولين توجه جدي به اين مساله داشته باشند تا قبل از بروز هرگونه فاجعه اي فکري اساسي براي رفع آن کرد.

کريمي با اظهار اين مطلب درادامه سخنان خود گفت:پس از گزارش تخلف صورت گرفته حکم اخراج من نيز صادرشد،اما با روي کارآمدن مهندس بدري پور دوباره به کار فراخوانده شدم واين بار به عنوان مسئول حراست پروژه انجام وظيفه مي کردم.

رسول اصغر زاده عضو شوراي شهر اروميه نيز در خصوص عدم کيفيت جوشکاريهاي بکار رفته در سازه پل مطالب قابل تاملي بيان مي کند:زماني که به ديدن آقاي باربد رفتم،در گفتگوي چهار ساعته با ايشان ،بازديدي از پل دردست احداث نيز داشتيم و آقاي باربد با نشان دادن قسمت هايي از جوشکاري هاي بکار رفته در سازه هاي فلزي، نسبت به کيفيت جوشها اظهار نارضايتي مي کرد و اين جوشها را فاقد کيفيت لازم مي دانست.

اصغرزاده درادامه اظهارات خود تصریح مي کند:جوشها در وضعيتي بود که حتي فردي چون من که تخصصي در اين رابطه ندارم متوجه بي کيفيت بودن آنها شدم.

اخراج کارگران دائمي وبکارگيري کارگران روز مزد يکي ديگر از مواردي است که کريمي به آن پرداخته وطي توضيحاتي چگونگي تعويق زمان پايان پروژه را اين گونه تشريح مي کند :در شرق درياچه اروميه روستاهایي به نام "آغ گنبد" و "گمچي" وجود دارند و بيش از 90 نفر از ساکنان اين روستاها بعنوان کارگر درپروژه مشغول بکار بودند .از آنجا که محل زندگي اين افراد با محل پروژه فاصله کوتاهي دارد ،اين کارگران هر روز ساعت 7 صبح مشغول بکارشده وساعت 21 همان روز کار را تعطيل مي کردند.آنها حتي حقوق خودرا حداقل سه ماه يک بار مي گرفتند واز اين بابت شکايتي نداشتنداما به ناگاه اين کارگران اخراج شده وبه جاي آنها از کارگران روز مزد که هرروزه از شهر اروميه جذب مي شوند استفاده شد.اين درحالي بود که اين کارگرها معمولا از ساعت 9 تا 10 صبح درمحل کار حاضر مي شدندوساعت 17 نيز کار را تعطيل کرده و دستمزد خودرا همان ساعت دريافت مي کردند.

مسئول سابق حراست پروژه پل ميانگذر درياچه اروميه تاکيد مي کند که مستندات مدعاي وي دراسناد بايگاني شده شرکت صدرا موجود است ومسئولين درصورت تمايل مي توانند آنها را ملاحظه کنند.

کريمي درپايان اظهارات خود اصلي ترين عامل درتاخير سفر دوم رئيس جمهور به استان آذربايجان غربي را عدم بهره برداري از پل ميانگذر مي"داند.
احمدي نژاد درتابستان سال 85 بهره برداري از يک باند پل ميانگذر درياچه اروميه درنوروز 86 را وعده داده بود؛وعده اي که تا به امروز محقق نشده است.

کريمي دراين رابطه اين گونه اظهار مي کند:آنها حتي به رئيس جمهور کشورمان اطلاعات غلط دادند وباعث شدند دور دوم سفر استاني رئيس جمهور به استان آذربايجان غربي به تعويق بيافتد. برخي از مسئولين استان اينگونه به من گفته اند که هر زمان پايان پروژه نزديک شود آقاي احمدي نژاد نيز به استان آذر بايجان غربي سفر خواهد کرد.

عصرایران ، در راستای حفظ سیاست بی طرفی خود در نشر اخبار ، آماده دریافت پاسخ مسوولان مربوطه و انتشار آن است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
انتشار یافته: ۲۱
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۴:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
درخصوص جمله "شما به پروژه اي كه متعلق..." بايد گفت كه اين حالت در يكي از شركتهاي بزرگ پتروشيمي هم كه خارجيها مشغول كار بودند به بعضي از مهندسين ايراني كه به كشور خيانت ميكردند وبراي دريافت مبلغ ناچيزي پورسانت ازطرف مقابل اقدام به تائيد محموله هاي خريداري شده ويا كارها وفعاليتهاي انجام شده با كيفيت پائين ويا بدون كيفيت ميكردند ، مگفتند كه "چرا به كشور خودتان خيانت ميكنيد". و وقتي ديدند كه فايده ندارد ، حتما با خودشان اينطور فكر كردند كه" شما كه به خودتان رحم نمي كنيد ما چرا به شما رحم كنيم" بنا بر اين ،اقدام به سفارش اقلام بي ارزش و بيمصرف كرده و تا اين محمولات وارد كشور شود ، ماموريت آنان نيز تمام شد ، درنتيجه سرمايه ي هنگفتي از بيت المال به هدر رفت و طبق معمول هم هيچكس پاسخگوي آن نخواهد بود .
ناشناس
-
۱۴:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
یادمه که آقای احمدی نژاد به مردم قول عید 86 را دادند ولی پیگیری از طرف استانداری به عنوان نماینده اول دولت در منطقه نشده وگرنه تنگناها و عوامل تاخیر زودتر مشخص شده و پل زودتر به بهره برداری می رسید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۴:۵۰ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
چنین پروژه های در اقصی نقاط دنیا خیلی زودتر و با کیفیت تر به اتمام می رسند. اما در ایران . . .
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۵:۲۷ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
آذربایجان غربی غوغاست به جرئت می توانم بگویم دولت نهم هنوز در این استان تشکیل نشده و همه طرفداران و فعالین ستادهای احمدی نژاد در تمام شهرهای استان به حاشیه رانده شده اند
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۳ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
با سلام
اي كاش بجاي اين مسايل واقعيت هاي مهم وبا ارزش ازي پرو‍ژرا كه يكي از پروژه هاي مهم كشور بوده ودرحال انجام است رابراي مردم منتشر مي كر ديد.اين يكي از پروژه هاي مهم است كه نه به دولتها منسوب است نه به مساييل سياسي ودر نوع خودش در كشور بينظير است اگر چه مانند پروژه هاي ديگر در گير مسايل فني واقتصادي مخصوص خودش است.يك كارشناس
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۰۸ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
بنام خدا - سلام.....مصيبت بيشتر از اين جريان را بايد براي پل خليج فارس مابين جزيره قشم و استان هرمزگان سر داد . لااقل اين پل طي اين چند سال با سختي و مرارت افراد دلسوز اين كشور پيشرفتي داشته است هر چند انسانهاي با شرف و پاك طينت هم رنج بسيار برده اند از دست نا پاكيها و دزدي هاي عد ه اي... ...اما ان ديگر پروژه در جنوب كشورمان چه ؟ كه بيست سال است كه از دست عواملي - حتي كلنگش هم زده نشده است كه مبادا قشم رونق بگيرد و رقيبي شود براي امارات و جبل علي .از ما است كه بر ما است ....
ناشناس
-
۱۶:۱۷ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
چرا یک چنین اخبار مهمی را اینقدر کمرنگ به اطلاع مردم می رسانید. اگر چنین اتفاقی مثلاً در کشور چین رخ می داد مطمئناً با عاملان این خیانتها به شدیدترین وجه برخورد می شد. اما در کشور ما حتی از بیان نام این افراد نیز خودداری می شود و این کار باعث تکرار دزدی در تمام پروژه ها می شود.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۵۸ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
راستی چه کسی پاسخگوی تغییر اکوسیستم این دریاچه میباشد . عکسی که در بالا میباشد دقیقا واضح است که کل دریاچه را با کشیدن راه خاکی و میان گذر به دو نیم کرده اند در یک حوض کوچک اگر چنین کاری بکینیم و آب راکد شود مطمئنا خشک خواهد شد چه رسد به یک دریاچه که تنها با حرکت زنده است . در ضمن خاک آورده شده برای ساخت چنین جاده ای نیز جای سئوال دارد که این خاک از کجا آورده شده ..................
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۳ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
صدرا یکی از بهترین و موفق ترین شرکت های دریایی ایران است .
ناشناس
UNITED STATES
۱۷:۴۴ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
چند ماه پیش یک پل سی و هفت کیلومتری توسط چینیها، درست وسط اقیانوس در عرض 4 سال به بهره برداری رسید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۱۴ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
خائن خائن است چه مجاهدین که در زمان جنگ به صدام پیوستن چه کسانی که برای منافع نا حق خود و دزدی از بیت المال دست به هر عمل خیانتکارانه ای میزنند همه در یک ردیفند ... سزای چنان خائنهایی در چین اعدام است و پیشرفت آنان را دنیا گواهی میدهد اما ما چی؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۸:۲۰ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
اصلا فكر كرده‌ايد كه چرا و به چه اجباري بايد يكي از زيباترين و دل انگيز ترين منابع طبيعي كه فوايد بسيار زياد توريستي نيز دارد اينطور به نابودي كشيده شود ؟ اصلا چه كسي ما را مجبور كرد اين پروژه را شروع كنيم . به نظر شما اين افتخار است كه يك جاده وسط يك درياچه زيبا و منحصر به فرد بكشيم و آن را به دو قسمت تقسيم كنيم و اسمش را بگذاريم پيشرفت؟
در كشور هاي ديگر براي سالم ماندن زيباييها و مناظر و منابه طبيعي شان جاده را كيلوترها تغيير مسير مي‌دهند تا نكند صدمه ببينند. باز هم اگر يك پل كاملا معلق ميزدند هم زيبا بود و هم به رخ كشيدن تكنولوژي و توانمندي فني و هم حفظ منابع طبيعي بود. ولي رختن خاك و سنگ و آسفالت وسط يك درياچه و تقسيم آن به دو قسمت و ....
كجايش افتخار دارد؟ من كه خيلي متاسفم.
ناشناس
-
۱۸:۳۳ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
من نمی دونم چند سال باید بگذره تا مردم بفهمند دارن در ایران زندگی می کنن. دوستان به خدا دارین تو ایران زندگی می کنین پس دیگه اینقدر ایراد نگیرین و نگین چرا.
ناشناس
-
۱۸:۴۶ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
با سلام
به استناد مصوبه هیا ت دولت در تابستان یال 1385 مقرر شده بود این پروژه در پایان اسفند سال 1385 به بهره برداری برسد و در صورت عدم بهره برداری پیمانکار موظف به پرداخت روزانه جریمه به دلار گردیده بود لیکن بر اساس اخبار موثق درصورت ادامه روند فعلی تامین اعتبار هنوز هم چندسالی به بهره برداری از این پروژه مانده است.اقایی ارومیه
ناشناس
SWEDEN
۲۰:۳۶ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۵
0
0
سلام
واقعا از سایت معتبر شما بعید است که بجای صحبت با افراد کارشناس از خود پروژه یا کارفرما و یا وزارت راه و یا استانداری با مسئول حراست (بزبان دیگر مسئول نگهبانی) و عضو غیر مهندس شورای شهر مصاحبه نموده اید. خب معلوم است که حرف ایشان در این مورد نمی تواند سند یاشد . پروژه ای که 25 سال خوابیده بود حالا که پیمانکاری پیدا شده اجرا کند و هر دو دولت خاتمی و احمدی نژاد باهاش مشکل ندارند و چتدین ناظر متخصص خارجی حضور مستمر دارند چطور ممکن است این همه مشکل داشته باشد و فقط هم آقای کریمی یه انها پی برده باشتد. راستی چرا ایشان از حراست کنار گذاشته شده اتد؟
امید وارم که این نظر را منعکس کنید و با افراد مختلف نیز مصاحبه کنبدتا شبهه ایجاد شده رفع گردد.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۱۱ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
0
0
ازاین موارد زیاد است شما برسی کنید ازجاده مخصوصکرج تا شهر جدید اندیشه 18کیلومتر راه است حدود هشت سال است دردست احداس میباشد وهروز شاهد تصادفات منتج به جرح وفوت میباشیم ولی متاسفانه کک کسی از مسو لین گزیده نمی شود وتنها چیزی که ارزش ندارد جان انسانهااست وسود برای مافیای سروت وقدرت است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۰ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
0
0
پل میانگذر دریاچه ارومیه سند واقعی و عینی بی توجهی و مظلومیت ارومیه است. به عقیده من این پل تا 10 سال دیگر هم تمتم نخواهد شد و در این مدت آب از آب تکان نمی خورد. مطمئن باشید.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۵۰ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
0
0
مسئله عيب يابي شمع ها با يك دستگاه چندميليوني وصرف حداكثر نيم ساعت وقت براي هر شمع قابل اثبات ميباشد اين كه كارمهمي نيست مسئله مهم مديريت ضعيف وعدم حمايت ازمديران توانا ميباشد كه به بزرگترين مشكل اين مملكت تبديل شده است.(يك مهندس عمران)
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۱:۲۰ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
0
0
اين پروژه داراي يكي از بهترين سيستمهاي تضمين كيفيت بوده كه به دليل مستقل بودن هيچكاه اسير جريانات حاشيه اي پروژه نشده است.
جالب است بدانيد در پايه هاي دريا ئي372 شمع داريم كه تك تك آنها تست باربري (پي.دي.اي) شده و توسط معتبر ترين موسسه ژئوتكنيك جهان تائيد شده است.
با توجه به مطالب عنوان شده فوق به اطلاع تمام خوانندگان محترم ميرسانم كه تمامي اظهارات آقاي كريمي كذب است.
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۳:۴۷ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
0
0
با عرض سلام
تاسف میخورم که سایت خبری شما بدون اطلاع واطمینان از صحت مطالب اقدام به درج آنها کند.
بنده سابقا چند سال به عنوان مهندس بخش فنی در این پروژه مشغول بودم,مطالب درج شده فوق فقط میتواند زاییده ذهنی خیال پرور و داستانی برای ساده لوحان در جهت تشویش اذهان باشد.
شاید در سیستم شما نگهبانان دم در, درگیر مسائل کلان مدیریتی میباشند ولی نمیدانم بر اساس کدام آموخته ها نگهبان درورودی کارگاه میتواند در مورد کیفیت کاری که به تایید سه تا از شرکتهای شناخته شده و تراز اول جهان در زمینه پل سازی رسیده اظهار نظر کند. خواهش میکنم تشریف ببرید و از نزدیک شاهد تلاش بی وقفه تمامی پرسنل پروژه باشید.
در کل مطلب فوق یاداور شبکه های فارسی زبان خارجی میباشد که در مورد ایران و اوضاع داخلی خبر سازی کرده وادعای افراد افراد معلوم الحال را سند و مدرک قرار میدهند.
کارگاه میانگذر دریاچه ارومیه به نقل از اساتید برجسته دانشگاهای کشور یک دایرة المعارف مهندسی میباشد,امیدوارم به جای این مطالب نسبت به درج مطالب مفید و فنی بفرمائید تا مورد استفاده عموم قرارگیرد.
ناشناس
UNITED KINGDOM
۱۳:۵۲ - ۱۳۸۷/۰۴/۱۶
0
0
واقعيتهاي پروژه چيزهاي ديگري است كه بايد از زبان مسئولان واقعي و رسمي شنيد.
پربازدید ها
علم و فناوری