کد خبر ۴۶۸۸۴
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - ۱۷ تير ۱۳۸۷ - 07 July 2008
وقتي علي بي حال روي زمين افتاد من نمي دانستم بايد چه کار کنم. باورم نمي شد او مرده باشد، تا ساعت 12 شب بالاي سرش نشستم شايد به هوش بيايد، بعد هم به تنهايي جنازه را از خانه بيرون بردم و در خيابان رها کردم.

پسر نوجواني که متهم است در يک لحظه عصبانيت مرد طلبکار را کشته است روز گذشته در حالي در جلسه محاکمه اتهام قتل را پذيرفت که علت اصلي مرگ عارضه قلبي مقتول تشخيص داده شده است.

به گزارش اعتماد، در ابتداي جلسه محاکمه اين متهم، صفرخاکي نماينده دادستان تهران در جايگاه حضور يافت و گفت؛ 30 ارديبهشت ماه سال گذشته به ماموران خبر دادند مرد 54 ساله يي به نام علي با ضربات چوب به قتل رسيده است.

پس از حضور پليس در محل مشخص شد قاتل نوجوان 17 ساله يي به نام جعفر است که با همدستي مردي به نام عباس، علي را کشته است. در حالي که تحقيقات پليس براي دستگيري دو متهم ادامه داشت، جعفر و عباس خود را تسليم کردند و قتل علي را بر عهده گرفتند.

خاکي افزود؛ با توجه به اعترافات متهمان و ساير قرائن موجود تقاضاي صدور حکم قانوني در اين پرونده را دارم. در ادامه جلسه محاکمه برادران مقتول براي جعفر - متهم اصلي - تقاضاي صدور مجازات قصاص کردند.

سپس جعفر در جايگاه قرار گرفت و گفت؛ اتهام قتل را قبول دارم، اما علي را عمدي نکشتم. مدت ها بود که وي را مي شناختم و با او دوست بودم، علي خانه يي نداشت و به من پيشنهاد کرد در ازاي گرفتن 100 هزار تومان پول نقد اجازه دهم در خانه ام زندگي کند، من هم قبول کردم. علي چند روزي در خانه من بود تا اينکه يکدفعه بهانه گيري کرد و گفت پولش را مي خواهد.

متهم رديف اول ادامه داد؛ من که پول را خرج کرده بودم به او گفتم نمي توانم طلبش را به او پس دهم اما علي بر خواسته اش اصرار داشت. روز حادثه علي به خانه آمد. او مشروب خورده بود و حالت طبيعي نداشت، حرف هايي مي زد که نشان مي داد اسير وسوسه شده است، همين موقع بود که درگيري ما آغاز شد. عباس دوستم هم در خانه ما بود، علي چاقو کشيد تا من را بکشد و من هم با چوب چند ضربه به او زدم. سپس عباس بيرون رفت و در را بست تا همسايه ها وارد نشوند. من و علي همچنان در خانه درگير بوديم، وقتي ضربات چوب را زدم دستم را روي گلويش گذاشتم تا در برابرش مقاومت کنم.

وقتي علي بي حال روي زمين افتاد من نمي دانستم بايد چه کار کنم. باورم نمي شد او مرده باشد، تا ساعت 12 شب بالاي سرش نشستم شايد به هوش بيايد، بعد هم به تنهايي جنازه را از خانه بيرون بردم و در خيابان رها کردم.

سپس متهم رديف دوم در جايگاه حضور يافت. وي اتهام معاونت در قتل را نپذيرفت و گفت؛ گفته هاي جعفر درست است. من نقشي در قتل نداشتم، حتي موقع خارج کردن جنازه هم به جعفر کمک نکردم. البته زمان درگيري سعي کردم ميانجيگري کنم تا جعفر و علي به دعوا پايان دهند اما دخالت من فايده يي نداشت به همين خاطر هم از خانه خارج شدم و نيمه شب برگشتم. من فقط کشيک دادم تا هنگام خارج کردن جنازه کسي جعفر را نبيند.

اعترافات دو متهم در حالي صورت گرفت که وکيل مدافع جعفر در دفاع از موکل خود گفت؛ پزشکي قانوني علت اصلي مرگ را عارضه قلبي عنوان کرده هر چند عمل موکل من در مرگ مقتول دخالت داشته اما علت اصلي مرگ نبوده است به همين خاطر جعفر بايد از اتهام قتل عمدي تبرئه شود.

بنابر اين گزارش پس از پايان جلسه محاکمه، قضات دادگاه براي تصميم گيري وارد شور شدند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری