کد خبر ۴۶۹۱۵
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۴ - ۱۷ تير ۱۳۸۷ - 07 July 2008
همچنين در اين جلسه با تغيير صاحب امتيازي نشريات: «طاهر» به «سيده كبري ميربازع»، «كلك» به «عليرضا مرادي آورزماني»، «پيام ما» به «مؤسسه مطبوعاتي پيام‌آوران كرمان»، «متخصصين حمل و نقل» به «انجمن مهندسي حمل و نقل ايران» موافقت شد.

هيات نظارت بر مطبوعات با انتشار 21 نشريه موافقت كرد.

به گزارش ايسنا، مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‏هاي داخلي بر اساس گزارش دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كرد: چهل و دومين جلسه از يازدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات صبح روز دوشنبه، 17 تيرماه برگزار شد.

محمد پرويزي افزود: در اين جلسه با انتشار 4 هفته‌نامه، 1 دوهفته‌نامه، 9 ماهنامه، 7 فصلنامه و 4 مورد تغيير صاحب امتيازي و 12 مورد تغيير مديرمسوولي نشريات داراي مجوز به شرح زير موافقت شد:

هفته‌نامه «اخبار خراسان شمالي» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي « محمود مجرد»، هفته‌نامه

«مخابرات نو» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي « محمدعلي مؤيد محسني»، هفته‌نامه «اهل قلم شرق» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «محمد كرماني»، هفته‌نامه «اتفاقيه بجنورد» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «حبيب يزدان‌پناه».

دو هفته‌نامه «حقوق و خانواده» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «سيدحسين طباطبايي اصل»، ماهنامه «پيام سلامتي» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «عليرضا امامي»، ماهنامه «مرزهاي نو» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «محمد كاظم»، ماهنامه «معادله تجارت» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «داريوش علي حيدري بيجار»، ماهنامه «سرمايش و گرمايش» به صاحب امتيازي «رويا اصغر» و مديرمسوولي «بهرام پلاسچي».

ماهنامه «ساختمان و صنايع ساختمان» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «حميده محمدزاده تيتكانلو»، ماهنامه «دالاو» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «اسماعيل مقدس»، ماهنامه «اطلاعات مرغداري» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «علي حسيني»، ماهنامه «مهندسي فرهنگي» به صاحب امتيازي «دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي» و مديرمسوولي «بابك نگاهداري»، ماهنامه «مهندسي زيرساخت‌ها» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «محمودرضا كي‌منش».

فصلنامه «الكترونيك» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي « كيانوش رفيعي» ، فصلنامه «پژوهشنامه تربيتي» به صاحب امتيازي «دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد» و مديرمسوولي «مصيب سامانيان»، فصلنامه «مجله دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي» به صاحب امتيازي «دانشكده علوم پزشكي خراسان شمالي» و مديرمسوولي «جواد شاهين‌فر»، فصلنامه «سراميك و ساختمان» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «محمدحسين خدابخش».

فصلنامه «دهكده سلامت» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «ابراهيم حاجي قاسمي»، فصلنامه «انشاء و نويسندگي» به صاحب امتيازي و مديرمسوولي «سيدحسين محمدي حسيني‌نژاد»، فصلنامه «امنيت و نظم» به صاحب امتيازي «سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا» و مديرمسوولي «محمد قصري».

همچنين در اين جلسه با تغيير صاحب امتيازي نشريات: «طاهر» به «سيده كبري ميربازع»، «كلك» به «عليرضا مرادي آورزماني»، «پيام ما» به «مؤسسه مطبوعاتي پيام‌آوران كرمان»، «متخصصين حمل و نقل» به «انجمن مهندسي حمل و نقل ايران» موافقت شد.

بنا بر اعلام در جلسه‌ي مذكور با تغيير مديرمسوولي نشريات: «Iran News» به «پيمان جلالي»، «ابن سينا» به «حبيب‌اله ميرزابابايي»، «دنياي فوتبال» به «حميدرضا الهي دهقي»، «مهندسي جوش» به «عباس زارعي هنزكي»، «كمال انديشه» به «علويه طاهره موسوي»، «هنرمند» به «ساجده اثني عشري»، «Iranian Nursing and Medwifery Researches» به «محسن رفيعيان»، «فولاد» به «اكبر رجائي»، «آموزش از راه دور» به «نورالدين ميرزائي»، «رونا» به «سميه گودرزي»، «تازه» به «علي شيرمحمدي»، «پزشكي قانوني» به «محمدحسن عابدي خوراسگاني» موافقت شد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری