کد خبر ۴۷۱۶۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۲ - ۲۰ تير ۱۳۸۷ - 10 July 2008
گفته هاي اين دختر، نظريه پزشکي قانوني و گزارش بسيج منطقه مدارکي بود که نشان مي داد حامد و وحيد دختر جوان را به زور مورد آزار قرار داده اند، اما حامد در جلسات دادگاه منکر اعترافات اوليه اش شد و اعلام کرد فقط وحيد به دختر جوان تعرض کرده و او صرفاً شاهد اين ماجرا بوده است.

رئيس قوه قضائيه با توجه به ارائه مدارک جديد حکم اعدام پسر جواني را که به اتهام تجاوز به عنف به مرگ محکوم شده بود نقض کرد.

به گزارش اعتماد، پرونده اين پسرجوان و همدستانش دو سال پيش در دادگاه کيفري استان تهران مطرح شد و هيات قضات شعبه 77 راننده تاکسي که شاهد ماجرا بود و اولين گزارش را در خصوص اين واقعه اعلام کرده بود به دادگاه احضار کردند.

وي گفت؛ من در جاده ورامين دختر جواني را به عنوان مسافر سوار کردم، دو پسر هم همزمان سوار شدند. با سوار شدن دو پسر دختر جوان به شدت عصبي شد و به من گفت آنها برايش مزاحمت ايجاد کرده اند، اما دو پسر مدعي شدند، آن دختر همسر برادر آنها است و به خاطر مشکل خانوادگي که با هم پيدا کرده اند قهر کرده است. جر و بحث بين آنها ادامه پيدا کرد و من براي اينکه به غائله خاتمه دهم، گفتم به کلانتري مي رويم تا مشخص شود چه کسي راست مي گويد.

مرد راننده ادامه داد؛ وقتي دو پسر جوان متوجه شدند من در تصميم خودم جدي هستم، يکي از آنها چاقويي در آورد و چند ضربه به من زد، بعد هم مرا از ماشين به بيرون پرت کردند و خودروام را دزديدند و متواري شدند. من با پليس 110 و کلانتري و بسيج تماس گرفتم و گفتم دختري را ربوده اند و قصد دارند به او تعرض کنند. بعد خودم را به درمانگاه رساندم و متوجه شدم ماموران بسيج دختر جوان و پسراني که قصد آزار به او را داشتند، پيدا کرده اند.

در ادامه دختر جواني که مورد تعرض قرار گرفته بود در برابر قضات قرار گرفت تا شکايت خود را مطرح کند.

وي گفت؛ منتظر ماشين بودم که سه جوان موتورسوار مزاحم من شدند، هر کاري مي کردم آنها نمي رفتند تا اينکه يک راننده تاکسي جلوي پايم توقف کرد. من سوار شدم و دو پسر جوان هم سوار شدند. موضوع را به مرد راننده گفتم و او قصد داشت به من کمک کند اما دو پسر جوان که حامد و وحيد نام دارند، وي را با چاقو زدند و بيرون انداختند، بعد من را به بياباني بردند و دوست ديگرشان را که همچنان سوار موتور بود خبر کردند تا به محل بيايد. نفر سوم که عباس نام دارد کشيک مي داد و حامد و وحيد من را مورد آزار قرار دادند.در همين حين صداي موتوري را شنيدم اما توان فرياد زدن و کمک خواستن نداشتم. دقايقي بعد بسيجي هاي موتورسوار به موتور عباس مشکوک شدند و سپس ما را پيدا کردند.

گفته هاي اين دختر، نظريه پزشکي قانوني و گزارش بسيج منطقه مدارکي بود که نشان مي داد حامد و وحيد دختر جوان را به زور مورد آزار قرار داده اند، اما حامد در جلسات دادگاه منکر اعترافات اوليه اش شد و اعلام کرد فقط وحيد به دختر جوان تعرض کرده و او صرفاً شاهد اين ماجرا بوده است.

به رغم انکار حامد، قضات شعبه 77 وحيد و حامد را به اعدام محکوم کردند و با اعتراض متهمان پرونده به ديوان عالي کشور فرستاده شد و ديوان نيز راي قضات شعبه 77 را درست تشخيص داد و سپس پرونده براي گذراندن آخرين مرحله نزد آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه فرستاده شد.

در همين اثنا دختر جوان گفته هاي خود در مورد حامد را پس گرفت و مدعي شد فقط وحيد به او تعرض کرده و حامد نقشي در اين عمل نداشته و وي از روي عصبانيت اين جوان را هم متهم کرده است.

وقتي اظهارات دختر جوان در پرونده ثبت شد قضات دفتر آيت الله شاهرودي بررسي پرونده را آغاز کردند و در نهايت با توجه به انکار حامد و اظهارات جديد دختر جوان رئيس قوه قضائيه حکم صادره در مورد حامد را نقض کرد.

اين اقدام باعث شد پرونده بار ديگر به جريان بيفتد و قرار است اين بار حامد در شعبه 79 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری