کد خبر ۴۷۱۷۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۸ - ۲۰ تير ۱۳۸۷ - 10 July 2008
وي افزود؛ من سر کار مي رفتم اما درآمدم خيلي کم بود، ليلا از اين وضعيت خسته شده بود، مرتب گلايه مي کرد. او مي گفت اگر شرايط کاري ام خوب نيست خودم مقصر هستم.
اعتماد: پرونده مردي که به خاطر نداشتن پول همسرش را خفه کرده است براي محاکمه به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران فرستاده شد.

به گزارش خبرنگار ما، پرونده جواد مرد همسرکش 30 مهرماه سال گذشته در پي تماس وي با پليس و اعلام گزارش قتل همسرش به نام ليلا به جريان افتاد.

جواد در گزارشي که به پليس اعلام کرد، گفت؛ من شب حادثه در خانه نبودم به خاطر بحثي که با همسرم داشتم او مرا از منزل بيرون کرده بود، من هم به خانه پدرم رفتم و تا صبح آنجا بودم، صبح براي اينکه لباس هايم را عوض کنم به خانه خودم بازگشتم و با جسد همسرم روبه رو شدم.

در ادامه به دستور بازپرس کشيک قتل کرج جسد ليلا به پزشکي قانوني انتقال يافت و در حالي که جواد سعي داشت مسير تحقيقات را تغيير دهد، بررسي هاي نامحسوس نشان داد جواد و همسرش از همان ابتداي ازدواج با هم مشکل داشتند و زندگي مشترکشان با کشمکش و در گيري همراه بود. با توجه به شکايت خانواده ليلا، شوهر وي توسط پليس دستگير شد.

او در بازجويي هاي فني - پليسي به قتل اقرار کرد و گفت؛ من همسرم را به قتل رساندم اما قصد نداشتم او را بکشم و مرگ ليلا فقط يک حادثه بود.

وي افزود؛ من سر کار مي رفتم اما درآمدم خيلي کم بود، ليلا از اين وضعيت خسته شده بود، مرتب گلايه مي کرد. او مي گفت اگر شرايط کاري ام خوب نيست خودم مقصر هستم.

فشار مالي از يک طرف و کنايه هاي ليلا از طرف ديگر، اعصابم را کاملاً به هم ريخته بود. روز حادثه بعد از کار مطابق معمول هر روز به خانه برگشتم. ليلا مي خواست خريد کند، از من پول خواست اما من پول نداشتم. گفتم بايد کمي صبر کند تا حقوق بگيرم. او حرفم را قبول نکرد. من بر سر ليلا فرياد زدم و درگيري بين ما آغاز شد و طي يک کشمکش او را خفه کردم.

متهم ادامه داد؛ هرچه سعي کردم ليلا را نجات دهم نتوانستم او مرده بود. مي دانستم چه عاقبتي در انتظارم است و حتماً پليس دستگيرم مي کند، به همين خاطر تصميم گرفتم صحنه سازي کنم، دقايقي بعد از قتل به فکر افتادم به خانه پدرم بروم. هوا تقريباً تاريک شده بود که به خانه پدرم رسيدم. به والدينم گفتم با ليلا دعوا کردم و او مرا از خانه بيرون کرده است، به همين خاطر هم مي خواهم شب را بمانم. صبح به بهانه تعويض لباس هايم به خانه رفتم و در تماس با پليس مدعي شدم همسرم کشته شده است.

جواد پس از اعترافاتش صحنه قتل را بازسازي کرد و پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست از سوي بازپرس جنايي و دادستان کرج پرونده ديروز براي رسيدگي به شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران ارسال شد و جواد به زودي به اتهام قتل همسرش محاکمه خواهد شد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری