کد خبر ۴۷۳۹۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۰ - ۲۳ تير ۱۳۸۷ - 13 July 2008
مرد جنايتكار، جسد قربانى چهارم را كنار ديوارى رها كرده بود اما اهالى پنج روز بعد متوجه وجود اين جسد شدند، در نتيجه پس از كشف اين جسد، امكان شناسايى قربانى وجود نداشت. به همين خاطر هم مأموران احتمال نمى دادند كه اين قتل به قتل هاى پيشين ارتباط داشته باشد.
ایران: بازجويى هاى تخصصى از همسر «شكارچى شب»، روند رسيدگى به پرونده قتل هاى زنجيره اى زنان در كرج را وارد مرحله تازه اى كرد.زن ۱۷ ساله با اظهار بى اطلاعى از جنايت هاى همسرش از احتمال همكارى يك مرد دستفروش با شوهر جنايتكارش پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار ما، با توجه به احتمال ارتكاب قتل هاى ديگر از سوى «اميد»- جنايتكار ۲۲ ساله- و كشف انگيزه اصلى او از قتل زنان، شامگاه جمعه نيز او و همسرش به طور جداگانه در اداره آگاهى استان تهران ساعت ها تحت بازجويى قرار گرفتند.همسر مرد جنايتكار كه با اطلاع از اعتراف هاى شوهرش شوكه شده بود، به كارآگاهان گفت: «سال گذشته بود كه اميد به همراه خانواده اش به خواستگارى ام آمد.

من و خانواده ام از اقدام هاى تبهكارانه و سوابق او خبرى نداشتيم، پس از مدت كوتاهى به او جواب مثبت داديم. پس از ازدواج، او خانه اى در خرمدشت كرج اجاره كرد و زندگى مشتركمان را آغاز كرديم. همسرم يك پيكان قهوه اى داشت كه با آن مسافركشى مى كرد و خرج زندگى را تأمين مى كرد. او در عين حال مرد خونسردى بود و كمتر پيش مى آمد عصبانى شود. به همين خاطر هم اختلاف زيادى نداشتيم. با اين حال قسم مى خورم تا زمان دستگيرى شوهرم از موضوع قتل هايش هيچ اطلاعى نداشتم. چند روز قبل هم او از من خواست وسايل سفر را آماده كنم تا براى پيدا كردن كار مناسبى به شمال كشور برويم . شامگاه چهارشنبه گذشته در اقامتگاه مان در حال استراحت بوديم كه مأموران به خانه ريختند و ما را دستگير كرده و بعد هم به اداره آگاهى كرج منتقل كردند.

زن جوان در ادامه گفت: «در تحقيقات پليس از همسرم متوجه شدم در اين مدت وقتى همسرم مرا به بهانه هاى مختلف به خانه آشنايان و بستگان مى فرستاد، نقشه قتل زنى را طراحى و اجرا مى كرده است. او خرداد امسال هم با اصرار زياد مرا به خانه يكى از بستگان مان در قزوين فرستاد كه بر اساس اعتراف هايش در اين مدت سه زن ديگر را قربانى كرده است.»

رد يك دستفروش در جنايت ها

وى در ادامه با اشاره به موضوع مهمى روند رسيدگى به پرونده را وارد مرحله تازه اى كرد و گفت: «همسرم با يك مرد دوره گرد كه ميوه هم مى فروخت، دوست بود. به همين خاطر اميد در تعدادى از جنايت ها براى اين كه مرا از خانه بيرون كند، مى گفت قرار است دوستش به خانه بيايد. بنابراين بهترين بهانه براى دور كردن من از خانه را در دست داشت. از آنجا كه مرد دستفروش چند شب در خانه ما خوابيد احتمال مى دهم او در جنايت ها با همسرم همدست بوده است.»

با طرح اين موضوع شكارچى شب بار ديگر مورد بازجويى قرار گرفت و با رد اظهارات همسرش گفت: «تمام قتل ها را به تنهايى انجام دادم و هيچ همدستى در قتل هشت زن نداشتم.»

در ادامه بازپرس محمد حسينى رازليقى رئيس شعبه اول دادسراى جنايى كرج دستور بازداشت و تحقيق از مرد دستفروش را صادر كرد. براساس اين گزارش متهم تابستان سال گذشته همراه فرد ديگرى به اتهام ربودن و آزار و اذيت زنى از سوى پليس دستگير شده بود. اما به دليل نبود دلايل كافى براى اثبات جرم آنها تبرئه و آزاد شده بودند.

تشريح جزئيات قتل ها و دستگيرى

به گزارش ايسنا سردار عليرضا اكبر شاهى فرمانده انتظامى استان تهران نيز ديروز در يك نشست خبرى به تشريح جزئيات پرونده پرداخت و گفت: متهم از اواخر بهمن سال گذشته جنايت هاى سريالى خود را در كرج آغاز كرد. او در نخستين جنايت پس از قتل زنى، جسدش را در حالى كه در ميان ملحفه اى گلدار پيچيده بود در ورودى فاز ۴ مهرشهر رها كرد. بعد از گذشت يك ماه، جسد زن ديگرى در خيابان منبع آب شهرستان ساوجبلاغ، كشف شد.

جسد سومين قربانى هم ۲۹ فروردين امسال در جاده قزل حصار كشف شد. با كشف اين جسد مأموران پليس متوجه تشابهاتى در قتل ها شدند، چرا كه تمام قربانيان پس از خفگى، در ملحفه گلدار پيچيده و در مناطق مختلف كه زياد هم از يكديگر دور نبودند، رها شده بودند. چهارمين جسد نيز ۲۴ ارديبهشت امسال در خيابان ظفر كمال شهر پيدا شد.

مرد جنايتكار، جسد قربانى چهارم را كنار ديوارى رها كرده بود اما اهالى پنج روز بعد متوجه وجود اين جسد شدند، در نتيجه پس از كشف اين جسد، امكان شناسايى قربانى وجود نداشت. به همين خاطر هم مأموران احتمال نمى دادند كه اين قتل به قتل هاى پيشين ارتباط داشته باشد.

جسد پنجمين زن، هشتم خرداد امسال در كمال شهر - حوالى فرودگاه پيام - كشف شد. با اين حال پليس تا زمان دستگيرى متهم، اطلاعى از وقوع ششمين قتل نداشت. تا اين كه متهم پس از دستگيرى در نخستين بازجويى ها پرده از قتل ششم نيز برداشت.

جسد هفتمين زن نيز ۲۷ خرداد ۸۷ در كمال شهر كرج كشف شد. در اين مرحله، پليس به چند تن مظنون شد كه عامل جنايت هم يكى از اين افراد بود. سرانجام كارآگاهان با كشف اين موضوع دريافتند قاتل يك مسافركش است. بر همين اساس، با تحت نظر گرفتن مظنونان، روند تحقيقاتى پرونده ادامه پيدا كرد تا اين كه جسد هشتمين زن نيز در خيابان منبع آب مهرشهر كشف شد.

به گفته سردار اكبر شاهى برخى از قربانيان اين پرونده داراى ناهنجارى هاى اجتماعى بودند كه قاتل نيز تعدادى از زنان را از ميان اين افراد انتخاب كرده بود. سرانجام با انجام تحقيقات بسيار، پليس متوجه شد قاتل اميد است كه داراى ۴ فقره سابقه سرقت، يك فقره كيف قاپى در استانى غير از تهران و اتهام آدم ربايى در استان تهران در سال ۸۶ مى باشد.

همچنين مأموران اطلاع يافتند متهم براى اشتغال همراه همسر جوانش به رامسر رفته است كه با سفر مظنون اصلى، قتل ها نيز متوقف شده است و در نتيجه پليس در نخستين ساعات ۱۹ تير «اميد» را همراه همسرش دستگير و به تهران منتقل كرد.

«اميد» در نخستين بازجويى ها چاره اى جز اعتراف نديد، بنابراين لب به سخن گشود.مرد جنايتكار در نخستين مرحله بازجويى به شش قتل اعتراف كرد و محل رها كردن اجساد، حتى محل خريد ملحفه هاى گلدارى كه جسدها را در آنها مى گذاشت نيز به پليس نشان داد.با اين حال، كارآگاهان كه احتمال مى دادند قاتل مرتكب قتل هاى ديگر نيز شده است، به بازجويى ها ادامه دادند تا اين كه «اميد» به دو قتل ديگر اعتراف كرد و بدين ترتيب او ارتكاب هشت قتل را پذيرفت.

اين درحالى است كه متهم ابتدا خود را بابك معرفى كرده بود تا سوابق كيفرى اش فاش نشود، اما كارآگاهان با اطلاعاتى كه در دست داشتند، او را در مخفى نگه داشتن سوابق سياهش ناكام گذاشتند.

گفت و گو با جنايتكار

«شكارچى شب» ديروز در حاشيه مصاحبه فرمانده انتظامى استان تهران به چند پرسش خبرنگاران پاسخ داد.

* با چه انگيزه اى تصميم به قتل زنان گرفتى؟

• پس از اين كه با خيانت دو زن روبه رو شدم، تصميم گرفتم از زن ها انتقام بگيرم.

* طعمه هايت را چگونه شناسايى مى كردى؟

•با پرسه زدن در خيابان هاى كرج، زنانى كه ظاهرى نامناسب داشتند را سوار مى كردم و پس از طرح دوستى آنها را به خانه مى كشاندم.

*همه قربانى ها را در خانه كشتى؟

•نه، سه تن از زن ها را داخل ماشين خفه كردم. بعد هم جسدشان را در ميان ملحفه پيچيده و در خيابان هاى شهر رها كردم.

* اگر انگيزه ات انتقام بود، براى چه طلا و جواهرات زن ها را سرقت مى كردى؟

• براى اين كه مسير تحقيقات پليس را تغيير دهم.

* در اين مدت اخبار قتل ها را از طريق روزنامه ها پيگيرى مى كردى؟

•نه!من علاقه اى به خواندن روزنامه نداشتم!

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری