کد خبر ۴۷۳۹۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۵ - ۲۳ تير ۱۳۸۷ - 13 July 2008
روآ در معيارهاي بدنه و ترمز بيشترين امتياز منفي را در ميان كل خودروها توليد يا مونتاژ داخل به دست آورده و پرايد 141 پارس‌خودرو نيز در معيارهاي تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غيرعادي و همچنين نفوذ آب ركورددار كسب امتياز منفي محسوب مي‌شود.
دنیای اقتصاد: در تازه‌ترين رده‌بندي سطح كيفي خودروهاي توليد داخل، بنز280 E به عنوان بهترين محصول در صدر جدول قرار گرفت و پرايد 141 پارس‌خودرو نيز بار ديگر به انتهاي جدول رفت.

در اين رده‌بندي كه طبق آمار رسمي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به دست آمده و مختص خرداد ماه امسال است، در مجموع 23 خودرو توليد يا مونتاژ داخل مورد ارزيابي كيفي قرار گرفته و در سه دسته خيلي خوب، خوب و حداقل قابل قبول تقسيم‌ شده‌اند.

اين در حالي است كه رده‌بندي سطح كيفي خودروهاي توليدي هر ماهه در نه معيار سيستم فنربندي، تعليق و فرمان، موتور،‌ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غيرعادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ انجام مي‌گيرد و بر اساس مجموع نمرات منفي كه خودروها در هر كدام از معيارهاي نام برده به دست مي‌آورند، رتبه‌بندي مي‌شوند به نحوي كه هر خودرويي كه نمره منفي آن بين صفر تا 120 باشد جزو دسته خيلي خوب به حساب آمده و خودروهاي داراي نمره منفي 120 تا 200 نيز در دسته خوب‌ها قرار مي‌گيرند، همچنين خودروهاي جاي گرفته در دسته قابل قبول‌ها بايد نمره‌اي بين 200 تا 277 كسب كنند و آنهايي نيز كه نمره كيفي‌شان ميان 277 تا 410 باشد جزو دسته‌ حداقل قابل قبول‌ها محسوب مي‌شود.

اين در شرايطي است كه خودروهاي داراي نمره منفي بالاي 410، غيرقابل قبول به حساب آمده و اجازه عرضه به بازار را نخواهند داشت. نكته قابل توجه در رده‌بندي خردادماه، بالاتر بودن سطح كيفي خودرو چيني MVM از محصولاتي چون سمند و پژو پارس است كه اين موضوع يا نشان از پيشرفت چيني‌ها دارد و يا از عقب ماندن خودروسازان داخلي در صنعت خودروسازي دنيا حكايت مي‌كند!

نكاتي درباره رتبه‌بندي اخير

طبق شاخص‌هاي در نظر گرفته شده براي رتبه‌بندي سطح كيفي خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل، هر خودرويي كه امتياز منفي آن بيش از 410 شود جزو دسته غيرقابل قبول‌ها به حساب آمده و قابل عرضه به بازار نيست. اين در شرايطي است كه پرايد 141 پارس‌خودرو به عنوان بدترين خودرو امتيازي منفي حدود 342 را به دست آورده و با توجه به آن، حدود 70 امتياز منفي تا رفتن به دسته غيرقابل قبول‌ها فاصله دارد.

نكته ديگر در مورد رده‌بندي اخير سطح كيفي خودروهاي توليد يا مونتاژ داخل اينكه محصولاتي نظير پژو 206 صندوق‌دار، پرايد نسيم و پاژن GLV در اين رده‌بندي، مورد ارزيابي كيفي قرار نگرفته‌اند و اين در شرايطي است كه 206 صندوق‌دار معمولا در رده‌بندي‌هاي پيشين جزو دسته خيلي ‌خوب‌ها قرار داشت و پرايد نسيم نيز دسته‌اي بهتر از حداقل قابل قبول‌ها نصيبش نمي‌شد.

همچنين طي رتبه‌بندي اخير، در برخي موارد، ارتباطي ميان قيمت خودروها و جايگاه كيفي آنها به چشم نمي‌خورد به عنوان مثال ريو 14 ميليوني داراي سطح كيفي بهتري نسبت به هيونداي آوانته 26ميليوني بوده يا MVM هفت ميليوني جايگاه بالاتري را در جدول سطح كيفي نسبت به محصولاتي چون سمند، پژو 405 و حتي پژو پارس كه همگي قيمت‌هاي بالايي دارند به دست آورده است.

بنز جاي ماكسيما را گرفت

اما طبق رده‌بندي سطح كيفي خودروها طي خرداد، 9 خودرو بنز 280E ، ماكسيما،‌ مزدا 3، سوزوكي گراندوتيارا، زانتيا، پژو 206، رونيز، ريو و هيونداي آوانته در دسته خيلي خوب‌ها جاي گرفتند اين در حالي است كه به جز مزدا 3، ساير اعضاي اين دسته در معيار فنربندي، تعليق و فرمان هيچ امتياز منفي نداشته‌اند اما در عوض تمامي آنها در معيار‌هاي بدنه، رنگ و تزئينات داخلي و خارجي حائز نمره منفي شده‌اند كه در اين ميان آوانته داراي بيشترين امتياز منفي در قسمت بدنه است و بنز هم در اين دسته و هم در بين كل خودروها، كمترين امتياز منفي را در بدنه دارا است.

اين خودرو همچنين در معيار تزيينات داخلي و خارجي نيز داراي پايين‌ترين امتياز منفي بين تمام خودروها است.

نكته ديگر در مورد دسته خيلي خوب‌ها اين كه ريو محصول كره‌اي و مونتاژي در سايپا به جز معيار فنربندي تعليق و فرمان در باقي معيارها نمره منفي كسب كرده كه بيشترين آن به معيار تزيينات داخلي و خارجي مربوط مي‌شود. همچنين اين خودرو به همراه پژو 206 تنها اعضاي دسته خيلي خوب‌ها هستند كه در معيار نفوذ آب و ترمز حايز نمره منفي شده‌اند.

تندر-90 ايران‌خودرو بهترين در رنگ

رتبه‌بندي دسته خوب‌ها طي گزارش اخير سازمان گسترش در حالي است كه هيونداي ورنا همچون رده‌بندي‌هاي اخير باز هم درصدر اين دسته قرار دارد.

ورنا كه در شركت خودروساز خصوصي كرمان خودرو به مونتاژ مي‌رسد تنها در معيارهاي تزيينات داخلي و خارجي، بدنه و رنگ امتياز منفي به دست آورده است كه بيشترين آن به بخش تزيينات مربوط مي‌شود.

پس از اين خودرو، فولكس گل ديگر محصول مونتاژي كرمان خودرو جاي دارد كه علاوه بر معيارهاي بدنه، رنگ و تزيينات در قسمت موتور نيز حائز امتياز منفي شده كه بيشترين آن مربوط به معيار بدنه است. در رده‌هاي بعدي اين دسته، تندر-90هاي پارس‌خودرو و ايران‌خودرو قرار دارند.

اين در حالي است كه تندر ايران‌خودرو در معيارهاي تزيينات و رنگ و موتور امتياز منفي كمتري را نسبت به تندر پارس‌خودرو به دست آورده و در ساير معيارها امتياز منفي‌اش بيشتر شده است كه بر اين اساس تندر پارس‌خودرو از لحاظ سطح كيفي، شرايط بهتري را نسبت به تندر ايران‌خودرو دارد و جالب آن كه تندر توليدي در ايران‌خودرو به جز معيار صداهاي غيرعادي در تمام معيارهاي ديگر حائز نمره منفي شده است.

در حالي كه تندر پارس‌خودرو تنها در چهار معيار موتور، تزيينات، بدنه و رنگ امتياز منفي دارد.

نكته ديگر اين كه تندر ايران‌خودرو در معيار رنگ كمترين امتياز منفي را ميان كل خودروهاي مورد ارزيابي قرار گرفته به دست آورده است.

MVM بهتر از پژو پارس و 405

پژو پارس توليدي ايران‌خودرو خراسان نيز در دسته خوب‌ها قرار دارد و به جز معيارهاي ترمز و صداهاي غيرعادي در ساير معيارها نمره منفي به دست آورده است كه بيشترين آن به بخش تزئينات مربوط مي‌شود. پس از اين خودرو، محصول چيني MVM جاي گرفته و پس از آن نيز پژو پارس ايران‌خودرو قرار دارد كه به جز معيار صداهاي غيرعادي و نفوذ آب در باقي معيارها حائز نمره منفي شده و بيشترين آن نيز به بخش بدنه مربوط است.

پژو 405 توليدي در سايت ايران‌خودرو خراسان و سايت مركزي اين شركت نيز جزو دسته خوب‌ها به حساب مي‌آيند كه البته پژو 405 توليدي سايت خراسان در مجموع امتياز منفي كمتري را نسبت به 405 توليدي در مركز به دست آورده و از كيفيت بهتري برخوردار است. نكته ديگر اينكه پژو 405 ايران‌خودرو در معيار فنربندي، تعليق و فرمان بيشترين امتياز منفي را ميان كل خودروها دارا است.

سمند در مرز سقوط

هر چند كه سمند برند ملي ايران‌خودرو با كسب امتياز منفي 4/193 آخرين عضو دسته خوب‌ها به حساب مي‌آيد، اما تنها هفت امتياز منفي تا سقوط به دسته «قابل قبول»‌ها فاصله دارد.

اين درحالي است كه سمند به نوعي سوگلي محصولات بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه محسوب شده و به ساير كشورها نيز صادر مي‌شود و از همه مهم‌تر واژه «خودرو ملي» را يدك مي‌كشد. اين محصول در ميان 23 خودرو رده‌بندي شده از لحاظ سطح كيفي، جايگاه نوزدهم را به خود اختصاص داده است.

سمند در تمامي معيارها نمره منفي كسب كرده كه بيشترين آن در بخش تزيينات بوده و كمترين نيز به صداهاي غيرعادي مربوط مي‌شود. اين در شرايطي است كه چندي پيش يكي از مسوولان ايران‌خودرو، سمند را بهترين خودرو كشور خوانده بود.

خودرو قابل قبول نداريم!

رده‌بندي سطح كيفي خودروها در خرداد به لحاظ آنكه هيچ كدام از محصولات مورد ارزيابي قرار گرفته امتياز منفي ميان 200 الي 277 كسب نكرده‌اند، فاقد دسته قابل قبول‌ها است كه البته سمند از دسته خوب‌ها و پژو روآ از دسته حداقل قابل قبول‌ها، به لحاظ نزديكي امتياز منفي‌شان به شاخص دسته قابل قبول‌ها، مستعد جاي گرفتن در اين دسته طي ماه‌هاي آينده هستند.

پژو روآ بدترين در بدنه و ترمز

دسته حداقل قابل قبول‌ها را بايد به نوعي به بنام پرايد سند زد چرا كه سه مدل از اين خودرو با كسب امتيازهاي منفي بين 277 تا 410 به عضويت آن درآمده‌اند. البته پرچم‌دار و صدرنشين اين دسته پژو روآ محصول تقريبا بخت‌برگشته و ضررده ايران‌خودرو است كه امتياز منفي حدود 290 را به دست آورده است. اعضاي دسته حداقل قابل قبول‌ها در تمامي معيارها حائز نمره منفي شده و تقريبا در اين زمينه ركورددار به حساب مي‌آيند.

به نحوي كه روآ در معيارهاي بدنه و ترمز بيشترين امتياز منفي را در ميان كل خودروها توليد يا مونتاژ داخل به دست آورده و پرايد 141 پارس‌خودرو نيز در معيارهاي تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غيرعادي و همچنين نفوذ آب ركورددار كسب امتياز منفي محسوب مي‌شود.

اين در حالي است كه بيشترين نمره منفي مربوط به معيار رنگ را نيز يكي ديگر از اعضاي دسته حداقل قابل قبول‌ها يعني پرايد صبا به نام خود ثبت كرده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری