کد خبر ۴۷۵۰۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۸ - ۲۴ تير ۱۳۸۷ - 14 July 2008
نظر سنجی جدید عصرایران ، درباره سند چشم انداز به عنوان راهکار حرکت ایران تا سال 1404 خورشیدی است که برغم اهمیتی که دارد ، چندان جدی گرفته نمی شود و اجرای آن هنوز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح نشده است .نتیجه این نظر سنجی به مراکز ذی ربط اعلام خواهد شد.
عصرایران - نتیجه نظرسنجی عصرایران نشان می دهد ، بسیاری از کاربران اینترنتی ، دیدگاه مثبتی نسبت به طرح تحول اقتصادی ندارند.
در این نظر سنجی پرسیده شده بود:"ارزیابی اولیه شما از طرح نقدی کردن یارانه ها و حذف یارانه های غیرمستقیم در قالب طرح تحول اقتصادی چیست؟" که در آن 8972 نفر شرکت کردند.

از این مجموع ، نزدیک به 64 درصد آن را "به شدت تورم زا و غیرکارشناسی" دانستند.
قریب به 24 در صد معتقد بودند این طرح "سختی های اولیه دارد ولی برای اصلاح اقتصاد در درازمدت ضروری است" و بیش از دو درصد نیز بر این باور بوده اند که طرح تحول اقتصادی ، هر چند تورم را بالا می برد ولی "به میزان تورم، قدرت خرید مردم نیز بالا می رود".

مابقی شرکت کنندگان نیز گزینه " اطلاعی درباره این طرح و پیامدهای آن ندارم" را انتخاب کرده بودند.

هر چند این نظر سنجی الزاماً دیدگاه کل جامعه محسوب نمی شود ، ولی رأی منفی بالای این طرح در میان کاربران اینترنتی نشان می دهد دستگاه رسانه ای و بدنه کارشناسی دولت هنوز نتوانسته اند با رویکردی اقناعی نسبت به این طرح ، آن را در میان افکار عمومی مطرح کنند.

  جزئیات آرا بر اساس تعداد رأی و  شرکت کنندگان از کشورهای مختلف جهان

به شدت تورم زا و غیرکارشناسی است.

Country     Votes Number     Result
-     1577     % 27.59
AE     107     % 1.87
AT     9     % 0.16
AU     8     % 0.14
BE     5     % 0.09
BG     1     % 0.02
BH     1     % 0.02
CA     105     % 1.84
CH     8     % 0.14
CN     3     % 0.05
CZ     2     % 0.03
DE     32     % 0.56
DK     2     % 0.03
EG     1     % 0.02
ES     3     % 0.05
FI     1     % 0.02
FR     6     % 0.1
GR     14     % 0.24
HK     3     % 0.05
IE     3     % 0.05
IQ     1     % 0.02
IR     3249     % 56.84
IT     18     % 0.31
JP     2     % 0.03
KR     1     % 0.02
KW     5     % 0.09
LB     6     % 0.1
MY     17     % 0.3
NL     24     % 0.42
NO     4     % 0.07
OM     10     % 0.17
PK     1     % 0.02
PT     1     % 0.02
RU     1     % 0.02
SA     2     % 0.03
SD     1     % 0.02
SE     22     % 0.38
SG     1     % 0.02
TH     1     % 0.02
TR     1     % 0.02
UK     249     % 4.36
US     201     % 3.52
VE     4     % 0.07
ZA     3     % 0.05

 سختی های اولیه دارد ولی برای اصلاح اقتصاد در درازمدت ضروری است.

Country     Votes Number     Result
-     617     % 29.15
AE     37     % 1.75
AU     1     % 0.05
AZ     2     % 0.09
BE     3     % 0.14
CA     29     % 1.37
CH     2     % 0.09
CN     1     % 0.05
CO     1     % 0.05
DE     11     % 0.52
FR     6     % 0.28
GR     8     % 0.38
HK     1     % 0.05
IE     4     % 0.19
IN     1     % 0.05
IR     1207     % 57.01
IT     8     % 0.38
JP     3     % 0.14
KR     2     % 0.09
KW     4     % 0.19
MY     6     % 0.28
NL     12     % 0.57
NO     1     % 0.05
OM     4     % 0.19
RO     2     % 0.09
SE     5     % 0.24
SG     1     % 0.05
TR     1     % 0.05
UK     84     % 3.97
US     49     % 2.31
VE     1     % 0.05
ZA     3     % 0.14

به میزان تورم، قدرت خرید مردم نیز بالا می رود.

Country     Votes Number     Result
-     61     % 31.44
AE     4     % 2.06
AT     1     % 0.52
BD     1     % 0.52
CA     3     % 1.55
DE     3     % 1.55
FR     1     % 0.52
GR     1     % 0.52
IE     1     % 0.52
IR     106     % 54.64
NL     2     % 1.03
NZ     1     % 0.52
UK     5     % 2.58
US     4     % 2.06

اطلاعی درباره این طرح و پیامدهای آن ندارم.

Country     Votes Number     Result
-     275     % 29.1
AE     16     % 1.69
AT     3     % 0.32
AU     1     % 0.11
CA     24     % 2.54
CN     1     % 0.11
DE     15     % 1.59
DK     1     % 0.11
ES     1     % 0.11
FR     1     % 0.11
GR     1     % 0.11
IE     1     % 0.11
IN     2     % 0.21
IR     500     % 52.91
IT     1     % 0.11
KR     1     % 0.11
KW     2     % 0.21
NL     7     % 0.74
NO     1     % 0.11
NZ     1     % 0.11
OM     1     % 0.11
PK     1     % 0.11
SE     1     % 0.11
TR     2     % 0.21
UA     1     % 0.11
UK     46     % 4.87
US     38     % 4.02

***
نظر سنجی جدید عصرایران ، درباره سند چشم انداز به عنوان راهکار حرکت ایران تا سال 1404 خورشیدی است که برغم اهمیتی که دارد ، چندان جدی گرفته نمی شود و اجرای آن هنوز به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح نشده است .
در این نظرسنجی میزان آشنایی کاربران با این سند مورد پرسش قرار گرفته است .

نتیجه این نظر سنجی به مراکز ذی ربط اعلام خواهد شد.

سپاسگزار خواهیم شد در این نظر سنجی شرکت نمایید.
لطفاً برای شرکت در نظر سنجی ، به صفحه اول سایت بروید.


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری