کد خبر ۴۸۲۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۸ - ۱۷ مهر ۱۳۸۵ - 09 October 2006
وظیفه دختران کملاری درخانه هایی که به اجاره رفته اند شست و شو ظروف و منزل و نگهداري از كودكان خردسال و...است .

کملاری نام رسمی است که دختران کمتراز12سال راقربانی خودمی کند.

به گزارش البرز این رسم قدیمی درکشورنپال هم اکنون 20هزارقربانی داردکه براساس آن دختران کمتراز12سال به مبلغ ناچیزی به اجاره خانواده های دیگری درمی آیند.

اگرچه عنوان میشودعمده این دختران زیر12سال هستندواجاره دختران نوجوان شامل دخترانی باسنین 14و15سال نیزمیشودکه براساس آن مبیایست دختراجاره داده شده بمدت یکسال دراختیارخانواده ای باشدکه بابت این دخترمبلغ اندکی به خانواده اش پرداخت کرده اند.

این تجارت شوم علیرغم غیرقانونی بودن دراین کشورباعث تشکیل بنگاههای به این منظورشده که واسطه ها باشناسایی خانواده های نیازمندبه دختران کملاری پرونده ای رانزدخودبرایشان بازمیکنندو بامراجعه به فایلهای پیشین باپرداخت بخشی ازمبلغ ناچیزبه خانواده دختر,اورابه مدت یکسال دراختیارمتقاضیانی میگذارندکه درشهرهای دیگربه سرمی برند.

عمده دختران کملاری دردومنطقه ازکشورنپال به نمام دانگ ودوخاری زندگی میکنندوممکن است به خانواده هایی سپرده شوندکه تاپایان قراردادشان والدینشان هرگزآنها راندیده ونشناسند.

دختران کملاری بین 40تا50دلاربرای مدت یکسال اجاره داده میشوندکه هرگزمبلغی ازاین پول نصیب خودشان نمیشود.

اجاره این دختران پس ازیکسال میتواندمجددابارضایت خانواده تمدیدشده ودرغیراینصورت دوباره به خانواده بازمی گردند.

وظیفه دختران کملاری درخانه هایی که به اجاره رفته اند شست و شو ظروف و منزل و نگهداري از كودكان خردسال و...است .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس