کد خبر ۵۰۳۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۰ مهر ۱۳۸۵ - 12 October 2006

 مجتمع قضايى امور اقتصادى، اسامى ۱۸ تن از محكومان قطعى پرونده هاى مفاسد اقتصادى را اعلام كرد.

در اطلاعيه روابط عمومى مجتمع قضايى امور اقتصادى آمده است:  به استناد تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى اسامى محكومان قطعى ذيل جهت انتشار و آگاهى افكار عمومى اعلام مى شود:

۱- مهدى افراش پور فرزند عباس، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يك ميليارد و يكصد و نود و پنج ميليون و هشتصد و بيست و شش هزار ريال

۲- مهدى دلاورى فرزند شكرعلى، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يك ميليارد و بيست و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار ريال

۳- سيدمسعود كاشانى غروى فرزند سيد جعفر، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : هشتصد و بيست و چهار ميليون و دويست و هشتاد و هشت هزار ريال

۴- حسين چابك فرزند على، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : ششصد ميليون ريال

۵- على پيوند سرخى فرزند حسين، جرايم ارتكابى: معاونت و مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد و پنجاه ميليون ريال

۶- سيد على شاهمرادى فرزند سيد باقر، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد ميليون و پانصد هزار ريال

۷- اميرحسين برومندپور فرزند قاسم، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد ميليون و پانصد هزار ريال

۸- على حمزه زاده فرزند محمد، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد ميليون ريال

۹- محمدرضا عباسى فرزند على اكبر، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : چهارصد ميليون ريال

۱۰- بيژن پيوند سرخى فرزند حسين، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : سيصد ميليون ريال

۱۱- محمد حمزه زاده فرزند محمود، جرايم ارتكابى: حمل و معاونت در كالاهاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : سيصد ميليون ريال

۱۲-محمدعلى سعديه فرزند محمدرضا، جرايم ارتكابى: معاونت و حمل قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : دويست ميليون ريال

۱۳- محسن فلاح جوينانى فرزند پرويز، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : دويست ميليون ريال

۱۴- فريبرز ترابى فرزند عبدالحسين، جرايم ارتكابى: حمل و معاونت در كالاهاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد و پنجاه ميليون ريال

۱۵- محسن دوستى فرزند رستم، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد و پنجاه ميليون ريال

۱۶- مسعود پاسبانى فرزند قاسم، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد ميليون ريال

۱۷- امير سعيدى بخش فرزند حسين، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد ميليون ريال

۱۸- محمود پاسبانى فرزند قاسم، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد ميليون ريال.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری