کد خبر: ۵۰۳۰
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۰ مهر ۱۳۸۵ - 12 October 2006

 مجتمع قضايى امور اقتصادى، اسامى ۱۸ تن از محكومان قطعى پرونده هاى مفاسد اقتصادى را اعلام كرد.

در اطلاعيه روابط عمومى مجتمع قضايى امور اقتصادى آمده است:  به استناد تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى اسامى محكومان قطعى ذيل جهت انتشار و آگاهى افكار عمومى اعلام مى شود:

۱- مهدى افراش پور فرزند عباس، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يك ميليارد و يكصد و نود و پنج ميليون و هشتصد و بيست و شش هزار ريال

۲- مهدى دلاورى فرزند شكرعلى، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يك ميليارد و بيست و نه ميليون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار ريال

۳- سيدمسعود كاشانى غروى فرزند سيد جعفر، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : هشتصد و بيست و چهار ميليون و دويست و هشتاد و هشت هزار ريال

۴- حسين چابك فرزند على، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : ششصد ميليون ريال

۵- على پيوند سرخى فرزند حسين، جرايم ارتكابى: معاونت و مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد و پنجاه ميليون ريال

۶- سيد على شاهمرادى فرزند سيد باقر، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد ميليون و پانصد هزار ريال

۷- اميرحسين برومندپور فرزند قاسم، جرايم ارتكابى: مشاركت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد ميليون و پانصد هزار ريال

۸- على حمزه زاده فرزند محمد، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : پانصد ميليون ريال

۹- محمدرضا عباسى فرزند على اكبر، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : چهارصد ميليون ريال

۱۰- بيژن پيوند سرخى فرزند حسين، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : سيصد ميليون ريال

۱۱- محمد حمزه زاده فرزند محمود، جرايم ارتكابى: حمل و معاونت در كالاهاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : سيصد ميليون ريال

۱۲-محمدعلى سعديه فرزند محمدرضا، جرايم ارتكابى: معاونت و حمل قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : دويست ميليون ريال

۱۳- محسن فلاح جوينانى فرزند پرويز، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : دويست ميليون ريال

۱۴- فريبرز ترابى فرزند عبدالحسين، جرايم ارتكابى: حمل و معاونت در كالاهاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد و پنجاه ميليون ريال

۱۵- محسن دوستى فرزند رستم، جرايم ارتكابى: معاونت در قاچاق كالا، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد و پنجاه ميليون ريال

۱۶- مسعود پاسبانى فرزند قاسم، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد ميليون ريال

۱۷- امير سعيدى بخش فرزند حسين، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد ميليون ريال

۱۸- محمود پاسبانى فرزند قاسم، جرايم ارتكابى: حمل كالاى قاچاق، مجازات صادره (جزاى نقدى) : يكصد ميليون ريال.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)