کد خبر: ۵۱۳۵۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۰۶ دی ۱۳۹۵ - 26 December 2016
سعید افشار
ـ باور دارند که هیچ پیشرفتی بدون تلاش، صیقل یافتگی فکر و اندیشه، مشقت کشیدن و تلاش و طی مسیر راه به دست نمی آید.

ـ باور دارند که زندگی فقط سرگرمی نیست، زندگی آرزو و عزم راسخ برای رسیدن به آن است.

ـ باور دارند که جسورانه با موانع و مشقات روبرو شدن، شریف تر از گریختن به پناهگاه و آرامش است.

ـ باور دارند که انسان باید با جسم و جانش خواهان تجربه مسائل بزرگ باشد.

ـ باور دارند که با به فراموشی سپردن وقایعی که اجتناب ناپذیر هستند، امکان وقوع آن از بین نمیرود.

ـ باور دارند که تمسخر دیگران چیدن میوه نارس از درخت عقل است.

ـ به عقاید، باورها، نگرش ها و فرهنگ دیگران احترام می گذارند.

ـ تلاش می کنند چیزهایی را دوست داشته باشند، برای انسان، گیاه و جانوران حق ادامه حیات و زندگی قائل هستند.

ـ تفاوت افراد را در داشتن توانایی یا ناتوانی، درک می کنند.

ـ اهل نفرت ورزی و حسادت نیستند و می دانند که اگر قوی باشند نیازی به این رفتار و خصلت ها ندارند.

ـ اهل خواندن تاریخ تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورشان هستند تا با نگاه به گذشته بتوانند به مدد خرد خلاق و نقاد خود، اطرافش را شناسایی و دوباره بیافریند.

ـ باور دارند که انسان خلاق، انسان فرهیخته ای است که گام در راه تغییر وضعیت موجود می نهد، با تمام سختی ها، ناکامی ها، فریب ها و رنج و تنهایی که پیش روی اوست، آگاه است و با تمام وجود گام در راه موفقیت می گذارد

ـ مانند انسانهای بزرگ اراده می کنند و در آرزوهای خود متوقف نمی شوند.

ـ و بالاخره تفاوت زمانی میان شش صبح و شش و پنج دقیقه را می دانند.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: آدم های خلاق
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)