کد خبر ۵۳۳۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۴ - ۲۸ مهر ۱۳۸۵ - 20 October 2006
رييس جمهوري در ادامه با اشاره به بيداري ملتهاي دنيا و فراگير شدن خشم ملتها برعليه جنايتكاران صهيونيست و حاميان آن گفت:امروزصهيونسيت‌هاي جنايتكار حتي در ميان ملتهاي كشورهاي حامي خود نيز جايي ندارند.

"محمود احمدي نژاد " رييس جمهور ايران ، رژيم صهيونيستي را يك رژيم جعلي و ساختگي خواند و گفت : به لطف خدا و بيداري ملتهاي جهان، تلاش براي تثبيت اين رژيم جعلي، بطور كامل شكست خورده است.

به گزارش ایرنا، احمدي نژاد كه روز جمعه همزمان با روز قدس و پس از راهپيمايي بعنوان سخنران قبل از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران، سخن مي‌گفت، تاكيد كرد: اين رژيم جعلي و فاسد ، فلسفه وجودي خود را از دست داده است.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: حيات اين رژيم در قدرت نظامي ، تهاجم و افسانه شكست ناپذيري‌اش بود كه به لطف خدا و مقاومت مردم فلسطين و سرداران حزب الله لبنان اين افسانه‌هاي دروغين فروريخته و جنايتكاران صهيونيست امروز حتي در خانه خود نيز امنيت ندارند .

رييس جمهوري در ادامه با اشاره به بيداري ملتهاي دنيا و فراگير شدن خشم ملتها برعليه جنايتكاران صهيونيست و حاميان آن گفت:امروزصهيونسيت‌هاي جنايتكار حتي در ميان ملتهاي كشورهاي حامي خود نيز جايي ندارند.

احمدي نژاد با تاكيد بر جعلي بودن اين رژيم فاسد و ادعاهاي سردمداران آن،گفت: پيشنهاد دادم كه گروه تحقيقي متشكل از انديشمندان كشورها و قاره هاي مختلف جهان تشكيل شود و اين گروه درمورد ادعاهاي دروغين اين رژيم جعلي و حاميان آن تحقيق كند و منتظر پاسخ به اين پيشنهاد هستم.

رييس جمهوري در ادامه تصريح كرد كه شرط انجام كار اين گروه تحقيق اين خواهد بود كه اگر نتيجه كار تحقيق اين گروه مطابق با ميل اين كشورها نبود جنجال به راه نياندازند و آن را بپذيرند .

احمدي نژاد در ادامه به ادعاي صهيونيستها درخصوص مالكيت اجدادشان بر سرزمين‌هاي اشغالي اشاره كرد و گفت: سوال ما اين است كه ‪ ۳۰۰‬سال قبل در سرزمين خود شما چه كساني زندگي مي‌كردند .

رييس جمهوري در ادامه افزود: رژيم فاسد صهيونيستي با ماموريت مشخص برپاو مستقر شده است كه بصورت دائم ملتهاي منطقه را تهديد و تجاوز كند و فضاي منطقه را در يك فضاي رعب و تهديد نگهدارد تا قدرتهاي زورگو و استعمارگر بتوانند در اين فضا بر كشورهاي منطقه مسلط شوند .

احمدي نژاد باروشن دانستن نقش اين رژيم جعلي در بسط سلطه برخي قدرت‌هاي غربي در همه جهان اظهار داشت: حاميان اين رژيم فاسد پيش مقدمه برقراري ارتباط با كشورهاي جهان را به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي مي‌دانند.

رييس جمهوري تاكيد كرد: اين رژيم جعلي براي اين درست شد كه منافع منطقه را ببلعد و اينكه براي دلجويي از كشته‌شدگان جنگ دوم جهاني درست شده است يك دروغ بزرگ است.

احمدي نژاد ادامه داد: فرض كنيم كه شش ميليون از شما در جنگ كشته شد پس چرا براي ‪ ۵۴‬ميليون كشته ديگر جنگ دلسوزي نمي‌كنيد و غرامت نمي‌دهيد دلسوزي شما براي كساني است كه معلوم نيست چه كسي آنها را شمرده است.

رييس جمهوري در ادامه با ذكر اين نكته كه برخي كشورهاي غربي نيز امروز در اسارت رژيم صهيونيستي هستند و ‪ ۶۰‬سال است كه در اسارت مناسبات جنگ دوم جهاني هستند، سوال من از شما اين است كه مناسبات جنگ دوم جهاني چه زماني تمام خواهد شد و ملت شما تا كي بايد غرامت بدهد.

احمدي نژاد به ساخت نمادهايي از رژيم صهيونيستي در برخي كشورهاي غربي اشاره كرد و گفت:اين نمادها براي تحقير ملتهاي خودشان است .

وي افزود: سه‌نسل قبل اتفاقي افتاده به‌فرض اينكه درست بوده باشد، مردم و جوانان امروز دنيا چه‌گناهي كرده‌اند كه‌بايد براي اين اتفاق خسارت بدهند.

اين ادعاها چه زماني پايان مي‌پذيرد و چه ارتباطي به آمريكاو انگليس دارد كه به بهانه هولوكاست از دنيا باج خواهي مي‌كند .

احمدي نژاد اضافه كرد: مگر همين انگليس نبود كه به تاراندن يهوديان به سرزمين هاي اشغالي متهم است، ملتي را از سرزمين خودش بيرون كردند و به زور مي‌خواهند عده‌اي ديگر را در اين سرزمين مستقر كنند .

رييس جمهوري اسلامي ايران با اشاره به بيداري ملتها و خشم ملتهاي جهان نسبت به جنايات صهيونيستها و حاميان آنها،خاطرنشان كرد:اگر قدرتهاي غربي وسران صهيونيست در گذشته باعناصر زبون و خودباخته در كشورهاي جهان مواجه بودند، امروز شرايط عوض شده‌است.

احمدي نژاد تاكيد كرد:امروز صهيونيستهاي غاصب و حاميان آنها با خشم توده‌هاي صدها ميليوني انسانهاي پاك و مصصم مواجه هستند و منطقه يكپارچه جوشش عليه صهيونيست و حاميان آن است.

وي به مقاوت حزب الله لبنان در مقابل تهاجم رژيم اشغالگر قدس اشاره كرد و گفت: ديديم كه حزب الله قهرمان در يك جنگ ناخواسته و تحميلي در يك دفاع مقدس افسانه شكست ناپذيري آنها را بهم ريخت و امروز براي موجوديت اين رژيم چيزي باقي نمانده است.

رييس جمهوري با توصيه به رژيم صهيونيستي و حاميانش به اينكه بدنبال جنايت جديد در منطقه و جهان نباشد گفت: هر جنايتي كه امروز اتفاق مي‌افتد و هر تهاجمي كه در كشورهاي همسايه صورت گيرد ملتهااز چشم شما مي‌بينند و انتقام آن را از شما خواهند گرفت.

احمدي نژاد خطاب به حاميان اين رژيم فاسد و جعلي گفت: بايد بپذيريدكه اين رژيم رفتني است و سودي براي شما ندارد و اگر روزي هم سود داشت، امروز ديگر براي شما سودي ندارد و اگر با مجهزترين سلاح نيز از او حمايت كنيد، بدانيد كه اين رژيم رفتني است و حاميان و خود را نيز به قعر باتلاق خواهد كشاند .

رييس جمهوري افزود: بدانيد، هرجنايتي كه اين رژيم جعلي مرتكب مي‌شود خشم ملتها را عميق تر مي‌كند و شما در نظر ملتها منفورتر مي‌شويد، شما سودي از حمايت اين رژيم جز تنفر ملتها نمي‌بريد.

احمدي نژاد تصريح كرد: بدانيد كه خشم ملتهاي منطقه در حال تلاطم و جوشش است و اگر طوفان ملتها بپاخيزد ابعاد اين طوفان به مرزهاي فلسطين و لبنان محدود نخواهد شد و شما ضرر خواهيد كرد .

رييس جمهوري در ادامه با تاكيد بر اينكه ملتهاي كشورهاي حامي رژيم فاسد صهيونيستي با عملكرد دولتهايشان موافق نيستند خطاب به حاميان رژيم صهيونيستي گفت: شما تا چه زماني مي‌خواهيد اين منطق نادرست راادامه دهيد.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود به حاميان رژيم فاسد صهيونيستي توصيه كرد همانطوري كه با دروغ و فتننه اين رژيم فاسد را در منطقه حاكم كرده‌اند،خودشان به حيات اين رژيم جعلي خاتمه دهند و آن را از منطقه خارج كنند .

رييس جمهوري بعنوان دومين پيشنهاد به حاميان رژيم صهيونيستي، گفت: اگر پيشنهاداول برايتان مشكل است، توصيه مي‌كنم به ادعاي خود مبني بر دمكراسي عمل كنيد و اجازه دهيد كه مردم فلسطين در يك انتخابات آزاد و قانوني سرنوشت خود را تعيين كنند .

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه براي رژيم صهيونيستي و حاميانش هيچ آبرويي باقي نماينده است، گفت: شما اگر به دنبال آبروي حقيقي مي‌گرديد، بدانيد كه آبروي حقيقي در سايه توحيد، عدالت و دفاع از مظلوم است و شما در دفاع از جنايتكاران آبرو كسب نخواهيد كرد .

رييس جمهوري با اشاره به اينكه به نفع شما است كه اجازه دهيد كه مردم فلسطين خودشان سرنوشت خود را تعيين كنند، خاطرنشان كرد:به‌شمامي گويم هر دولتي كه از اين به بعد كنار صهيونست‌ها بياستد، جز نفرت ملتهاي جهان حاصلي نخواهد داشت.

احمدي نژاد به حاميان رژيم صهيونيستي توصيه كرد كه به فكر روابط بلند مدت خود با مردم منطقه باشند و باحمايت از رژيم جعلي و فاسد خود در مقابل ملتهاي منطقه نياستند.

رييس جمهوري بااشاره به جنابات رژيم صهيونيستي در سرزمين‌هاي اشغالي بر عليه‌مردم بي‌دفاع و مظلوم فلسطين و جنايات اين رژيم در لبنان، گفت: شرايط بسرعت در حال تحول است، به نفع شمااست كه خود را از اين جنايتكاران دور كنيد و به ملتها بپيونديد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها