توریسم آنلاین - هستی حقیقی: "لاله" ها مهم ترین گلهای بهاری هستند که دررنگ های مختلف ،سمبل این فصلند.

اصل لاله مربوط به آسیای مرکزی است که صدها سال بعد به ترکیه معرفی می شود و از آنجا به هلند می رسد.

با اینکه تا قرن 16 اروپایی ها لاله نداشتند اما امروزه کشورهای اروپایی از مقاصد مهم برای تماشای دشت های زیبای لاله اند.

تاکنون 150 گونه مختلف لاله شناخته شده و این تا 3 هزار تا نیز می رسد.

بهتر است لاله در تابستان کاشته شود تا در بهار گل بدهد.

لاله ها برای رنگ های جسورانه و شکل زیبایشان معروفند و هرشکوفه آن 3 گلبرگ و 3 کاسبرگ دارد که اغلب متقارنند.

لاله ها خوردنی هم هستند و دربرخی کشورها به جای پیاز در غذاها استفاده می شود.

پربازدید ها
نظرسنجی
خطر "پوپولیسم" را در این دوره از انتخابات حس می کنید؟
بله
خیر