کد خبر ۵۳۸۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۱ - ۲۹ مهر ۱۳۸۵ - 21 October 2006
اجراي چنين طرحي با وجود فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني نسبتا گسترده به رفاه اجتماعي نمی انجامد.

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي شرايط موفقيت طرح ماليات بر ارزش افزوده در كشور را تشريح كرد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي تحت عنوان «بررسي تاثير متقابل اقتصاد زيرزميني و ماليات بر ارزش افزوده» تصريح كرد كه اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده موسوم به«VAT» با فرض اين كه فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني وجود نداشته باشد يا اندك باشد، نشان دهنده درآمدزايي گسترده بوده و اثر آن بر توليد نسبتا خنثي است و در نتيجه اجراي چنين طرحي به رفاه اجتماعي مي‌افزايد، اما وجود فرار مالياتي و اقتصاد زيرزميني نسبتا گسترده مي‌تواند اين شرايط مطلوب را زير سوال ببرد.

اين گزارش مي‌افزايد: به نظر مي‌رسد حجم فرار مالياتي ناشي از عدم پرداخت ماليات توسط فعالان زيرزميني توضيح دهنده كامل شكاف مالياتي گسترده در ايران نيست و فقط قسمتي از آن را نشان مي‌دهد، زيرا با توجه به دولتي بودن حجم گسترده‌اي از اقتصاد كشور ، عدم تمكين مالياتي فعالان رسمي نقش برجسته‌تري دارد و اين عدم تمكين بيشتر به صورت فرار مالياتي بروز نموده و فساد اقتصادي و ضعف شاخص‌هاي حاكميتي در آن نقش دارد. يعني ويژگي‌ها و ساختار خاص اقتصاد ايران باعث شده است كه نقش عوامل موثر بر اقتصاد زيرزميني و سهم اجزاي تشكيل‌دهنده آن با ساير كشورها تفاوت‌هايي داشته باشد.

ضمن اين كه در ايران علاوه بر بار مالياتي، طيف گسترده‌اي از متغيرهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز در گسترش فعاليت‌هاي زيرزميني موثر هستند كه از مهمترين عوامل اقتصادي مي‌توان مقررات دولتي (حجم كيفيت و نحوه اجرا)،‌ كيفيت خدمات عمومي، شرايط نظام تامين اجتماعي، وضعيت بازار كار و عملكرد اقتصاد رسمي را نام برد.

مركز پژوهشها سپس اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه اگر دريافت ماليات بر ارزش افزوده (VAT) در ايران اجرا گردد، موفقيت آن يعني تحصيل درآمدهاي بالقوه به وضعيت اقتصاد زيرزميني و فرار مالياتي ناشي از آن و توانايي سازمان مالياتي براي مقابله با اين فرار مالياتي و نيز نحوة اجتناب مالياتي فعالان رسمي بستگي دارد، بنابراين سازمان امور مالياتي در اين راستا بايد چند راهكارهاي اساسي را مد نظر داشته باشد: نخست اين كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده، با بررسي ها و تحقيقات كارشناسي، بار مالياتي، نرخ مالياتي و سطح آستانه بهينه تعيين شود ضمن اين كه قانون ماليات بر ارزش افزوده، بايد شفاف بوده و براي عامه مردم قابل فهم باشد.

از سوي ديگر در قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد انگيزه تمكين مالياتي مورد تشويق قرار گرفته و انگيزه فرار از ماليات با تعيين جرائم مناسب مورد تنبيه قرار گيرد و در همين حال در داخل نظام مالياتي راهكارهاي مقابله با فساد اداري پيش‌بيني و اجرا گردد.

همچنين ايجاد بانك اطلاعاتي گسترده از مشخصات و جريان درآمدي موديان ضرورت دارد تا از فرار مالياتي جلوگيري شود و البته اطلاع‌رساني مناسب و بموقع نيز بايد به موديان انجام گيرد.
آخرين نكته مهم اين است كه عملكرد سازمان امور مالياتي بايد شفاف بوده و اين سازمان در مقابل افكارعمومي پاسخگو باشد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس