کد خبر: ۵۴۴۵
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۳ - ۳۰ مهر ۱۳۸۵ - 22 October 2006
داريوش قنبري نماينده ايلام در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص نتيجه استيضاح تصريح ركد: نمايندگان را با تهديد و تطميع منصرف كرده بودند.

يكي ازطراحان استيضاح وزير جهاد كشاورزي گفت: من براي مجلسي كه راي نمايندگانش با يك امتياز جزئي خريداري مي شود و يا مرعوب ابزار قدرت مي شود، متاسفم.

به گزارش ایلنا داريوش قنبري نماينده ايلام در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص نتيجه استيضاح تصريح ركد: نمايندگان را با تهديد و تطميع منصرف كرده بودند.

وي اظهار داشت: نكته قابل توجه در اين استيضاح آن بود كه استيضاحي كه با بيش از 50 امضا تهيه شده بود با معامله هاي كه نمايندگان انجام شد و استفاده از ابزارهاي تهديد نهايتا به 14 و 15 امضا رسيد.

قنبري افزود: البته آقاي اسكندري در اين بده و بستانها مهارت خوبي دارند و نمونه آن سكه هايي بود كه به نمايندگان دادند.

وي با اشاره به اينكه برخي درمورد صداقت وزير صحبت كردندگفت: در صورتيكه اگر پرونده سكه ها بررسي كنيم در مورد سكه چه دروغهايي را كه مرتكب نشده بودند و با توجه به اين دروغها متوجه مي شويد در ارائه آمار نيز دروغ مي گويند.

نماينده ايلام افزود: گذشت زمان، ندانم كاري ها در وزارت جهاد و كشاورزي را مشخص خواهد كرد.

قنبري در پايان از بده و بستانهايي كه در مجلس وجود دارد و به جاي مجلس تصميم مي گيرد و اعمال نفوذ بر نمايندگان دارد اظهار تاسف كرد و گفت: نمي دانم اراده مستقل نمايندگان كجا مي توانيم پيدا كنيم.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)