پدال  اصلی
ساعت24 - دولت چین نیایی که از جمله عجایب هفتگانه و حاصل دوره خونینی از حکومت یک امپراتور دیکتاتور است حفظ کرده و به عنوان یک اثر باستانی از آن به عنوان یک جاذبه توریستی کسب درآمد می کند.
 
این دیوار به دلیل فرسودگی در برخی نقاط تخریب شده و مقامات مسئول این دیوار را بازسازی می کنند.تصاویر نگاهی دارد به نحوه بازسازی این دیوار.


ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
سالیان- داخلی
بوتان - داخلی
بیمه سامان- داخلی
پربازدید ها
دیجی استایل-داخلی
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس