صبح امروز، بارش برف در جاده خلخال-اسالم، گردنه الماس
بارش برف در خلخال (مشرق)
منبع: مشرق
ارسال به تلگرام
برچسب ها: بارش برف ، خلخال
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)