مهراب قاسم‌خانی به دلیل خنده زیاد راهی بیمارستان شد!
خنده زیاد آقای بازیگر را راهی بیمارستان کرد (عکس)
منبع: عصرخبر
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)