پیدا شدن یکی از خودروهایی که در سیل فروردین‌ماه در بندر دیّر بوشهر غرق شده بود، در اعماق دریا!
خودروی غرق شده در بندر بوشهر در اعماق دریا پیدا شد (عکس)

منبع: روزپلاس
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)