چاکلز- داخلی

مردی در گینه آفریقا زندگی میکند که بطور مادرزاد جای دست و پاهایش جا به جاس!

 مردی که جای دست و پایش جابجا شده است (عکس)

ارسال به تلگرام
چاکلز- داخلی
برچسب ها: مرد عجیب
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
x