کد خبر ۵۶۸۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۷ - ۰۷ آبان ۱۳۸۵ - 29 October 2006
اين نامه مي‌افزايد: در تشخيص نقاط ضعف و قوت داخل و خارج سيستم براي بهبود عملكرد و ارتقاء كارآيي و كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي، انجام تحقيق و تفحص فراگير يك ضرورت محسوب مي‌شود.

طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران مجدداً با 73 امضاء از سوي نماينده تبريز تقديم هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد.   

به گزارش فارس طراحان طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران امروز يكشنبه در نامه خود به غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه شواهد و مطالب عنوان شده از سوي شهردار و چند تن از اعضاي موثر و ذيربط شوراي كنوني شهر تهران شائبه وقوع تخلفات عديده،اعمال سه هزار و 500 ميليارد ريال هزينه‌هاي فاقد سند و پرداخت هاي مشكوك و خارج از اعتبارات مصوب و مصرف وجوه شهرداري در خارج از محل خود و مغاير با مصلحت شهروندان تهراني را در اذهان عمومي پديد آورده است، تاكيد كردند: انتشار و انعكاس اين خبر در رسانه‌هاي گروهي، افكار عمومي را به شدت كنجكاو و معطوف به اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي كرده است.

اين نامه مي‌افزايد: بديهي است احراز صحت و سقم ادعاهاي مذكور در گرو انجام تحقيق و تفحص دقيق از شهرداري مذكور مي باشد،مضافاً بر اين در تشخيص نقاط ضعف و قوت داخل و خارج سيستم براي بهبود عملكرد و ارتقاء كارآيي و كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي نيز،انجام تحقيق و تفحص فراگير يك ضرورت محسوب مي‌شود.

طراحان طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران افزودند: به اين اعتبار و نيز نظر به سوگند نمايندگان و عزم دولت و مجلس براي مبارزه بدون تبعيض با اشكال مختلف فساد و ضرورت اجرايي كردن انضباط مالي مورد تاكيد مقام رهبري و با عنايت بر لزوم پاسداري از مر قوانين موضوعه و صيانت از حقوق ملت و مهمتر از آن به منظور شفاف سازي و رفع هرگونه ابهام و شبهه و شائبه‌اي و پاسخگويي مستند و مدلل به افكار عمومي در خصوص عملكرد شهرداري تهران و تعيين تكليف سه هزار و پانصد ميليارد ريال هزينه‌هاي فاقد سند، بدينوسيله در اجراي اصل 76 قانون اساسي و ماده 198 آئين نامه داخلي و رعايت ماده 133 اين قانون، طرح تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران در طول دو دوره مسئوليت شوراي شهر تهران، سازمان فرهنگي و هنري و سازمان ترافيك شهرداري مذكور با تاكيد بر موارد ذيل تقديم مي‌شود.لطفا مقرر فرمائيد اقدام قانوني به عمل آيد.

در ادامه اين نامه منابع، ميزان ‌و نحوه تامين درآمدهاي شهرداري، نحوه و محل هزينه‌هاي شهرداري، نحوه توافقات شهرداري با اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف در امر توليد مسكن، تغيير كاربري‌ها، احداث مراكز تجاري، انجام تبليغات و اجراي ساير طرح‌ها (بصورت نمونه‌اي)، نحوه انتخاب پيمانكاران و ارزيابي قيمت تمام شده طرح‌هاي عمراني ( بصورت نمونه‌اي)، نحوه عملكرد سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، نحوه عملكرد سازمان ترافيك و نحوه عملكرد سازمان متروي تهران از جمله موارد تاكيد براي تحقيق و تحفص ذكر شده است.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری