کد خبر ۵۷۱۹
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۱ - ۰۷ آبان ۱۳۸۵ - 29 October 2006
آنچه مسلم است با توجه به بافت اجتماعي و جمعيتي و نقش دين در بين عامه مردم اين کشور، تنها راه پايان بخشيدن به خشونت هاي مذهبي قومي، تلاش براي حفظ وحدت وتماميت ارضي عراق است.

 آفرینش در سرمقاله امروز خود نوشت: علماي شيعه و سني عراق به منظور پايان بخشيدن به خشونت ها ودرگيري هاي فرقه اي و مذهبي عراق، سند مکه را امضا وتاکيد کردند که نقاط مشترک بين اين دو مذهب بيشتر از اختلاف آنهاست.

انتظار مي رود که امضاي اين سند از طرف علماي شيعه و سني که با حمايت کنفرانس اسلامي صورت گرفته از خونريزي هاي بيشتر درداخل عراق جلوگيري کند، چرا که درسه سال گذشته پس از اشغال اين کشور ازسوي آمريکا ونيروهاي ائتلاف، بسياري از شيعيان وسني ها، بدليل اينکه به يکي از دو مذهب معتقدند کشته شدند، گرچه متوليان اصلي چرخه خشونت هاي فرقه اي درعراق، بيشتر سياستمداران و مديراني هستند که براي حفظ منافع خويش اين فاجعه انساني را به وجود آوردند.

با اين وجود، قربانيان خشونت هاي قومي  مذهبي افراد بي گناهند وهيچ نقشي را دراين بازي قدرت ندارند.

در شرايط کنوني سند مکه به عنوان نقطه اي عطفي براي پايان دادن به خشونت هاي فرقه اي در عراق محسوب مي گردد ، اهميت اين سند آن است که رهبران ديني و سني شيعه، بدون حضور سياستمداران وفقط با لحاظ نمودن منافع امت اسلامي وحفظ  وحدت آن را امضا کردند، بطوري که آيت الله سيستاني و شيخ طنطاوي رئيس الازهر و علامه فضل الله ودکتر قرضاوي آن را تاييد نمودند.

علاقه سني ها و شيعيان براي پايان بخشيدن به خشونت فرقه اي ومذهبي، ضمن حفظ يکپارچگي داخلي زمينه را براي وحدت اسلامي فراهم مي سازد. نکته ديگر اينکه امضاي اين سند در شهر مکه ودرکشور عربستان نيز حائز اهميت است، چرا که برخي از نحله هاي فکري سلفي که بارها با تکفير شيعيان آنان را بدتر از آمريکايي ها مي دانستند وبه نوعي پشتيبان مادي ومعنوي تروريست هاي افراطي عراق قلمداد مي شدند، رويکردي جديدي را اتخاذ کردند.

اين گردهمايي وتفاهم نشانگر رويکرد جديد دولت عربستان مبني بر اتخاذ مواضع مسالمت آميز وصلح جويانه در مقابل شيعيان ورواج تسامح براي ريشه کني جنگ هاي قومي ومذهبي نيز هست.

حضور رهبران شيعي طارق الهاشمي و حارث الضاري رئيس هيات علماي اهل تسنن عراق نشانگر اهميت موضوع و عزم گروه هاي مختلف عراقي براي پايان دادن به خشونت هاي جنگ داخلي عراق است، اين سند برعکس ميثاق هاي گذشته، بدليل داشتن پشتوانه لازم وحمايت همه جانبه سران کنفرانس اسلامي، انتظار مي رود که مورد عنايت بيشتري قرار بگيرد، چرا که اين ميثاق براساس فتواي ديني مبني بر تحريم قتل شيعيان وسني ها وعدم تعرض به اموال يکديگر تدوين گشته است، لذا مي تواند فتح الباب مناسب براي مذاکرات بيشتر براي رسيدن به تفاهم ملي ومشروعيت بخشيدن به طرح آشتي ملي نخست وزير عراق(نورالمالکي) قلمداد گردد.

نکته ديگر اينکه برخي از طراحان اصلي جنگ هاي مذهبي وقومي عراق به فکر "تسري بحران" به خارج و به راه انداختن جنگ وخونريزي بيشتر ميان مردم مسلمانان منطقه هستند، واز طريق فتنه و آشوب مي خواهند به اهداف ومنافع خويش برسند واز اين رو در صورت پايبندي  به ميثاق  مکه و حمايت علني کشورهاي منطقه از آن، بي شک با ناکامي بزرگي مواجه خواهند شد.

آنچه مسلم است با توجه به بافت اجتماعي و جمعيتي و نقش دين در بين عامه مردم اين کشور، تنها راه پايان بخشيدن به  خشونت هاي مذهبي قومي، تلاش براي حفظ وحدت وتماميت ارضي عراق است.

بنابراين از تلاش هاي موجود و ابتکارهاي جديد در راستاي تحقق آشتي ملي فراگير بايد استقبال نمود از اينرو لازمه عملي شدن اين سند، علاوه بر دعوت به وحدت وپرهيز از خشونت هاي مذهبي، علماي شيعه و سني بايد فتوايي صريح براي منع اهل شيعه وسني صادر کنند .

گو اينکه راه حل کلي و اساسي براي پايان اين منازعات همانا رفع تجاوز استکبار از کشور عراق است زيرا در واقع خشونت هاي داخلي عراق داراي منشا» خارجي است و اشغال و اشغالگري مولفه تاثيرگذار در تداوم خشونت ها بوده و هست. کمااينکه به رغم  ظلم  و حق کشي آشکار عليه شيعيان عراق در دوره رژيم بعث وتسلط اقليت سني براين کشور شاهد خشونت يا جنگ فرقه اي و قومي گسترده نبوديم. 

بنابراين آمريکايي ها بودند که جنگ فرقه اي را درعراق به راه انداخته اند واين کشور را درمعرض جنگ داخلي قرار دادند. ازاين رو پايان اشغال وسپردن زمام امور به خود عراقي ها مي تواند به عنوان اولين گام در مسير پايان دادن به خشونت هاي فرقه اي و قومي تلقي گردد.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری