کد خبر ۵۷۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۰۸ آبان ۱۳۸۵ - 30 October 2006
نكته اصلي اين نوشته مربوط به خبر استعفاي جديد است . "طلايي " هم اسعفا داد و گفته مي شود او در آستانه باب" شوراي شهر" ايستاده است . آيا نمونه قاليباف در انتخابات نهم ، كافي نبود كه براي هميشه اين گونه نظاميان "هوس سياسي شدن" را از سر دور كنند ؟

همسر الهام در  ادامه سلسله حملات خود به شخصیت های نظام و مسوولین ، این بار با نوشتن یادداشتی در سایت "نوسازی" ، به محمد باقر قالیباف حمله کرد؛ متن کامل یادداشت او به شرح زیر است  والبته قضاوت نیز با خوانندگان:

حضور تعدادي از نظاميان در عرصه هاي سياسي ايران اسلامي ، از منظر ملت ، مطلوب نبوده و نيست . عدم اقبال ملي در انتخابات ، نسبت به افراد مذكور ، بيانگر نا مطلوبي اين امر مي باشد . بديهي است در نگاه هر ملتي نيروهاي مسلح ، جايگاه ارزشمندو والايي دارد . اين جايگاه از منظر ملتها هم مقدس است و هم محبوبيت و مقبوليت دارد .


بي ترديد مي توان ادعا كرد نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي اعم از ارتش و سپاه و نيروي انتظامي ، محبوبترين و مقبول ترين قواي نظامي مي باشد . علاوه بر اينكه فرماندهي كل قوا توسط مقام عظماي ولايت ، آنان را از مشروعيت ويژه نيز بهره مند كرده است . با اين وجود عارضه سياسي شدن تعدادي از نظاميان در دهه اخير را ملت نپذيزفته و نسبت به آن واكنش منفي داشته است .نامزد شدن براي انتخابات توسط تعدادي از نظاميان ، شايد در جهان كم سابقه باشد . تكرار اين امر در حال حاضر براي ملت بصورت غير قابل قبولي در آمده است . پرسش همراه با شگفتي ملت آن است كه چرا يك باره تعدادي از نظاميان هواي" سياسي شدن" يافته ،و با استعفا به همه افتخارات گذشته پشت پا مي زنند ؟ بالاتر آنكه بهاء اين سياسي شدن علاوه بر از دست دادن افتخارات گذشته ، با هزينه هاي گزاف  مالي و سياسي در دايره سياست همراه است ، كه خود جاي تامل بسيار دارد !


بيان روشن تر فرموده امام خميني (س) نسبت به ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است كه آنها را " دو شكر الهي " ناميده اند . كدام افتخار بالاتر از اين معنا كه همه نيروهاي مسلح را هم در بر مي گيرد ؟ آيا اين كه فرد يا گروهي خود را از لشگريان الهي بداند ، و براي پاسداري از نظام الهي جمهور ي اسلامي خدمت نمايد ، شان و بالندگي ديني و دنيايي والايي نيست كه به "خروج از آن " و " ورود به ميدان قدرت  سياسي " نيازي باشد ؟ 
 

خوشبختانه ارتشي هاي غيور ، اين امر را بخوبي در يافته ، و تاكنون "هواي سياسي " شدن را در سر نپرورانده اند . عموم سپاهيان عزيز و بزرگ مردان افتخار آفرين آن نيز معامله "خروج از لشگر الهي" را دنبال نكردند . اما چند مورد پيش آمده، تصوارات ناخوشايندي را در ذهن ملت ايجاد كرده ، كه "عدم استقبال مردم در انتخابات"نتيجه آن بوده است . ثمره كار آن بودكه "نظاميان مستعفي" از ديد مردم ،نه تنها"هويت گذشته و اصيل"خود را از دست داده اند ، بلكه در ميدان سياست هم پذيرفته نيستند !


بديهي است نيروهاي مسلح، خوب مي دانند كه ارزشمند ي جايگاه خويش به ويژه تحت امر بودن ولايت فقيه با هيچ مساله ديگري قابل معامله نيست . از سوي ديگر كشمكش سياسي، در هفته جنگ بين هاشمي رفسنجاني و محسن رضايي ، كه منجر به انتشار نامه محرمانه حضرت امام (س) توسط دفتر رئيس مجمع شد ، نشان داد كه ميدان سياست را "سياست كاران حرفه اي "به گونه انحصاري براي خود رقم زده اند . آنگاه كه نظام اسلامي ، ملت و كشور و منافع و مصالح ملي براي حفظ و بقاي قدرت از سوي سياسي كاران به قربانگاه مي رود ، چگونه فرد يا گروهي اگر خارج از دايره صاحبان ثروت و قدرت باشد مي تواند تعامل و تحمل از سوي قدرت طلبان را انتظار داشته باشد ؟!
 
به سخن ديگر ميدان" قدرت " از عرصه "خدمت " نه تنها جداست ، بلكه با آن تقابل و تضاد دارد . پس براي كدام نظامي با خدمات و افتخارات بالنده ، حضور در چنين ميداني ارزشمند است ؟


نكته اصلي اين نوشته مربوط به خبر استعفاي جديد است . "طلايي " هم اسعفا داد و گفته مي شود او در آستانه باب" شوراي شهر" ايستاده است . آيا نمونه     قاليباف در انتخابات نهم ، كافي نبود كه براي هميشه اين گونه  نظاميان "هوس سياسي شدن" را از سر دور كنند ؟ واقعيت اين است كه استعفاي قاليباف و حضور پرشتاب او در انتخابات نهم با هزينه هاي گزاف مالي و معنوي ، از رويدادهاي بسيار ناميمون بود. گروهها و تشكل هايي كه او را حمايت كردند، تبليغات اقتصادي ،سياسي و محتوايي او ، چرخش كامل اصلاح طلبانه ،مسائلي نيست كه مورد فراموشي ملت واقع شود .


 اضافه بايد كرد ماجراي " شهردار شدن" قاليباف را ، كه خود مسايل بسياري را در پي داشته است. قاليباف به عنوان يك نظامي مستعفي ، پس از ماجراهاي بسيار در انتخابات و پس از رويارويي با عدم استقبال مردم ،به  شهرداري تهران چشم دوخت . اين امر براي مردم هم روشن بود و هم خنده آور . در واقع قاليباف و حاميانش " جاده ايجاد شده توسط احمدي نژاد "را مي خواهند بپيمايند . اما به نظر مي رسد سرعت ، قيمت ، ابزار و حاميانش را به "تركستان" خواهد رسانيد!


حزب گرايي و گروه بندي ، باند بازي هزينه بردار ، تشكيل سايت هاي سياسي و دهها راهكار سياسي و اقتصادي براي كسب كرسي رياست جمهوري ، مسائلي نيست كه از ديد ملت بصير مخفي بماند .


مثلاٌ ملت شاهد آن است كه قاليباف نظامي مستعفي و شهردار فعلي تهران ، نه تنها جانشين دكتر احمدي نژاد شهردار خادم مردم تهران نشده ، بلكه او نمونه ديگري از "كرباسچي" است كه در كلام خودش {مدير شهر است نه زباله جمع كن !؟}.
بكارگيري مجدد مديران كرباسچي ، بمباران تبليغاتي   راديو – تلويزيوني ، هزينه سنگين تابلوهاي خياباني ،  حضور هاي فرهنگي – هنري !! و شايد در آينده        مذهبي – روحاني قاليباف و تلاش براي ارئه ليست انتخاباتي در شوراي شهر سوم  را تك تك مردم تهران و بلكه تمام مردم ايران ارزيابي دقيق مي كنند . همسو شدن يا "همدل و همدست شدن " برخي حاميان سابق قاليباف با "كارگزاران" و "مشاركت" و .... هم تابلو هاي ديگري است كه با اعتماد ملت تضاد كامل خواهد داشت .


و اينك"طلايي" نظامي ديگري است كه با خبر استعفايش مي خواهد به مردم شوك وارد كند . و اين شوك يعني آراي ملت در شوراي شهر براي او به صندوق ريخته شدن !! در خلاصه ترين سخن بايد گفت ارزيابي مردم را صرفاٌ تبليغات و هزينه هاي مالي و سياسي حهت نمي دهد . عملكرد اين افراد به لحاظ ارزشي و مديريتي و به ويژه عرصه سياسي در نمره دهي ملت تاثير خواهد داشت .

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها