وزیر بهداشت پاکستان در صدر هیاتی ۱۴ نفره از مدیران نظام سلامت پاکستان وارد تهران شد.

به گزارش مهر، این هیات در مدت اقامت یک هفته ای در ایران ضمن ملاقات با وزیر بهداشت کشورمان از مراکز بهداشتی و درمانی بازدید خواهند داشت. همچنین هیات پاکستانی برای استفاده از تجربیات نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران، به استانهای اصفهان و فارس نیز سفر خواهد کرد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)