همگردی - تصویری زیبا از درختی که تصویر 325 نوع حیوان بر روی آن حکاکی یا به عبارتی، منبت کاری شده است. با هم هنرمندی انجام شده بر روی این درخت را مشاهده می کنیم.

درختی با 235 نوع حیوان بر روی تنه آن (عکس)

ارسال به تلگرام
برچسب ها: درخت ، تصویر 325 حیوان
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)