مشرق  - ریز علی خواجوی معروف به دهقان فداکار به علت عارضه کلیوی در بیمارستان بستری شد.

دهقان فداکار در بیمارستان بستری شد (عکس)

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)