تصویری کمتر دیده شده از خیابان حافظ تهران در سال 1336

خیابان حافظ، 60 سال قبل (عکس)

ارسال به تلگرام
برچسب ها: خیابان حافظ
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)