عکس کمتر دیده شده ای از خیابان حافظ در سال 1336 شمسی.

تهران در سال 1336 (عکس)

ارسال به تلگرام
برچسب ها: خیابان حافظ
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)