میزان - تصاویری از قطار حمل پول در نیویورک که برای جلوگیری از سرقت ماشین های‌ حمل پول تهیه و راه اندازی شده است را مشاهده می‌کنید.

ارسال به تلگرام
برچسب ها: قطار حمل پول
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)