باشگاه خبرنگاران - با گذشت زمان، انسان‌ها برای زندگی به محل‌های جدیدی نیاز پیدا می‌کنند و برای تأمین محل زندگی باید در جاهای مختلف موجود روی کره زمین خانه بسازند و یکی از آن‌ها می‌تواند اقیانوس باشد.

 ساخته شدن شهری روی اقیانوس آرام تا ۲۰۲۲ (عکس)

اولین شهر شناور جهان در اقیانوس آرام و در سال 2022 آماده و بهره‌برداری خواهد شد. گفته می‌شود هدف ساختن این شهر جدایی از سیاست و بازنویسی قوانین حاکم بر جوامع است.

 ساخته شدن شهری روی اقیانوس آرام تا ۲۰۲۲ (عکس)

ساخته شدن شهری روی اقیانوس آرام تا ۲۰۲۲ (عکس)

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)