مشرق - عکسی از دورگرد آبفروش در محله های جنوب تهران که در زمان قاجاریه و توسط "آنتوان خان" گرفته شده است.

آبفروشی در زمان قاجار (عکس)

ارسال به تلگرام
برچسب ها: زمان قاجار
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)