تصویری از درشکه سواری در خیابان های تهران دهه 1340 را مشاهده کنید.

درشکه سواری در تهران (عکس)

ارسال به تلگرام
برچسب ها: درشکه سواری
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)