این تصاویر اشکال زیبای دانه های برف را از نمایی نزدیک به تصویر کشیده است.
ارسال به تلگرام
برچسب ها: دانه های برف
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)