یوسف سیدی بازیکن گسترش فولاد به علت حمله قلبی در بیمارستان بستری شد.

 فوتباليست مشهور در بخش CCU بستری شد (عكس)

منبع: نامه

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)