این سه روش را حتما ببینید و به یاد داشته باشید، شاید روزی جان شما را نجات دهند.

اگر غذا توی گلویمان پرید چگونه خودمان را از خفگی نجات دهیم؟ (اینفوگرافیک)

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)