افکار عاشقانه ام را جمع که میکنم
دسته گلی می شود شبیه تو برای تو

 

_______________________________

 

عابدی را گفتند:
خداوند را چگونه میبینی؟
پاسخ داد:
اینگونه که همیشه میتواند
مچم را بگیرد
اما همیشه دستم را میگیرد

 

_______________________________

 

در عکس هایش که برایم می فرستاد
همیشه تنها بود
در خیابان
پارک
خانه
فکر می کردم بی من
هرجا برود تنهاست
و من
چه ابلهانه
عکاس را ندید می گرفتم

سماتک

 

_______________________________

 

نکند فکر کنی در دل من
یاد تو نیست
گوش کن نبض دلم
زمزمه اش
با “تو” یکیست

_______________________________

 

 

دیگران
در تب و تاب شب عیدند
ولی
مثل یک سال گذشته
به تو مشغولم من

 

_______________________________

 

جان دلم های من
دق کردند
گوشه ی زبانم
پس کی
با نام کوچکم
صدایم می کنی؟

 

_______________________________

 

لذتی بالاتر از این نیست
که کسی را بیابی که جهان را مثل تو ببیند
اینگونه می فهمیم که دیوانه نبوده ایم
“کریستین بوبن”

 

_______________________________

 

با تو بودن را تصویر کردم
بی تو بودن را تجربه
این بود سهم من از رویا تا واقعیت

 

_______________________________

 

آنان که بودنت را قدر نمیدانند
رفتنت را نامردی میخوانند

 

_______________________________

 

از یه جایی به بعد
حال آدم دیگه خوب نمیشه

 

_______________________________

 

تمام مرا خاکستر کن
با تن هوس آلود شعر
میخواهم شب بخیرهایت را
در گوشم زمزمه کنی

 

_______________________________

 

چشم تو
راز دو صد قصه عشق است که من
تا ببینم مژه اش
هر دو صدش فاش کنم

 

_______________________________

 

گاهی
در نبود تنها یک نفر
گویی جهان
به تمامی خالی ست

 

_______________________________

 

خرافاتی نیستم
اما وقتی که صحبت توست
فرهنگ من
نواختن بر تکه چوبی است
به رسم مادر بزرگ
تا
چشم نخوری

 

_______________________________

 

حق نداری به کسی دل بدهی الا من
پیش روی تو دو راهست فقط من یا من

 

_______________________________

 

برای عاشق شدن که
بهانه های ریز و درشت لازم نیست
برای عاشق شدن
کافیست تو نگاه کنی و من
لبخند بزنم

 

_______________________________

 

دوباره نیمه شب است
و خودت که میدانی
من و خیال تو
و این سکوت طولانی

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)