عکس منتخب نشنال جئوگرافیک عکسی است از شهر دیوار دار شیبام یمن. این شهر قدیمی ترین شهرجهان است که در ساختار ساختمان هایش از سازه های عمودی استفاده شده است.

عکس منتخب نشنال جئوگرافیک

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)