کد خبر ۵۹۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳ - ۰۳ مرداد ۱۳۸۵ - 25 July 2006
منظور ايجاد هماهنگي در سياست‌هاي اجرايي توزيع و مصرف بهينه آب در بخشهاي كشاورزي، صنعت و شرب و سياست‌هاي راهبردي مصرف آن و تعيين اولويت‌هاي تهيه طرح‌هاي جامع تأمين آب در نقاط مختلف كشور در سال 1385، ...

وزيران كشور، نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به همراه سه نفر از استانداران، مامور تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب ظرف سه ماه شدند.

به گزارش فارس، هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/4/1385 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين مصوبه را تصويب نمود.

بنا بر اين مصوبه، با توجه به وجود خشكسالي در برخي از استانهاي كشور و ضرورت مديريت منابع آب در اين استانها در سال 1385 و به‌ منظور ايجاد هماهنگي در سياست‌هاي اجرايي توزيع و مصرف بهينه آب در بخشهاي كشاورزي، صنعت و شرب و سياست‌هاي راهبردي مصرف آن و تعيين اولويت‌هاي تهيه طرح‌هاي جامع تأمين آب در نقاط مختلف كشور در سال 1385، ستاد مديريت منابع آب متشكل از وزيران كشور، نيرو، جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي و صنايع و معادن و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و سه نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور تشكيل مي‌شود تا نسبت به تهيه برنامه جامع راهبردي مقابله با بحران آب اقدام و ظرف سه ماه به هيأت وزيران ارائه نمايد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها