چاکلز- داخلی
نمایش بورس، بانک و بیمه-صفحه داخلی
کد خبر: ۷۰۹۸۵
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۶ - ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ - 29 April 2009
با حضور پرانگيزه مردم همواره انتخاباتی سالم، متقن و خوبی در ايران برگزار شده اما متأسفانه برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند با ناسپاسی عليه ملت حرف می زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن سلامت انتخابات را زيرسئوال می برند.
مهر: حضرت آيت الله خامنه ای فرمودند: برغم تلاش دشمن برای خدشه دار جلوه دادن انتخابات در ايران ملت بزرگ ايران با حضور پرشور و صميمانه خود در انتخابات رياست جمهوری انتخاباتی می آفريند که دشمن را خشمگين کند.
 
حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح  روز چهارشنبه در ديدار پرشور هزاران نفر از پرستاران، معلمان و کارگران سراسر کشور اين سه قشر را مهمترين و تأثيرگذارترين قشرهای جامعه خواندند و با تبيين نقش بی نظير و تعيين کننده ملت در «انتخاب مسئولان مختلف و عرصه مديريتی کشور» افزودند: برغم تلاش دشمن برای خدشه دار جلوه دادن انتخابات در جمهوری اسلامی ايران، ملت بزرگ ايران، با حضور پرشور و صميمانه خود در انتخابات رياست جمهوری، انتخاباتی می آفريند که دشمن را خشمگين کند.

ايشان با يادآوری انتخابات نمايشی و فرمايشی حکومتهای وابسته قبل از انقلاب افزودند: پادشاهان مستبد قاجار و پهلوی کشور را ملک خود و ملت را رعيت خود می دانستند و در غياب حضور مردم هر آنچه دستگاه قدرت اراده می کرد از صندوقهای رأی درمی آمد اما انقلاب اسلامی ورق را بکلی برگرداند و مردم را روی کار آورد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به نقش تعيين کننده رأی و اراده مردم در قانون اساسی برای انتخاب مستقيم يا غيرمستقيم همه مسئولان کشور خاطرنشان کردند: اين روند در تمامی سی سال اخير با قوت و قدرت ادامه يافته اما دشمنانی که منافع نامشروع آنان در ايران قطع شده است با ناديده گرفتن يا انکار پديده مبارک و با ارزش حضور مردم در مديريت کشور همواره تلاش کرده اند به انتخابات ايران خدشه وارد کنند.

حضرت آيت الله خامنه ای انتخابات در ايران را در مقايسه با کشورهای مدعی دموکراسی آزادتر و پرشورتر دانستند و افزودند: با حضور پرانگيزه مردم همواره انتخاباتی سالم، متقن و خوبی در ايران برگزار شده اما متأسفانه برخی دوستان بی انصاف و کسانی که جزو ملت هستند و توقع دارند مردم به آنها توجه کنند با ناسپاسی عليه ملت حرف می زنند و با تکرار حرف دروغ دشمن سلامت انتخابات را  زيرسئوال می برند.

رهبر انقلاب اسلامی سلامت همه انتخابات گذشته را نتيجه زحمات مسئولان و ملت برشمردند و افزودند: در يکی دو انتخابات، شبهاتی برای عده ای پيش آمده بود اما تحقيق و بررسيِ دقيق نشان داد که خدشه ای به آن انتخابات هم وارد نيست.

 حضرت آيت الله خامنه ای با يادآوری نتايج برخی انتخابات گذشته يادآوری کردند: مکرر اتفاق افتاده است که نتيجه انتخابات به ضرر جناحی که روی کار بوده تمام شده است پس چگونه ممکن است کسی انتخابات در ايران را زير سئوال ببرد.

رهبر انقلاب اسلامی در جمعبندی اين بخش از سخنانشان تأکيد کردند: انشاءالله همه ملت ايران به کوری چشم دشمنان و با شور و علاقه و صميميت در انتخابات رياست جمهوری به پای صندوقهای رأی می آيند و انتخاباتی می آفرينند که دشمن را خشمگين کند.

ايشان در بخش ديگری از اين ديدار معلمان، پرستاران، و کارگران را مهمترين قشرهای جامعه دانستند و خاطرنشان کردند: معلمان آموزش و پرورش، امانتدار فرزندان ملت و سازنده اصلی شخصيت و شاکله فرزندان همه مردم هستند و اين نقش استثنايی نشان دهنده ارزش بسيار والای معلم است.

رهبر انقلاب اسلامی جامعه، دولت و همه مسئولان را به قدرشناسی نقش معلم توصيه کردند و افزودند: معلمان نيز بايد قدر و منزلت خود را بشناسند و کار خود را موهبتی الهی بدانند.

حضرت آيت الله خامنه ای، ايجاد تحول عميق در نظام آموزش و پرورش را مهمترين اولويت و مسئله خواندند و با انتقاد از ماهيت تقليدی و کهنه بودن نظام کنونی افزودند: برای تحول در نظام آموزش و پرورش بايد سنتها و نيازهای کشور را اصل قرار دهيم و از تجربيات ديگران حداکثر استفاده را ببريم اما از الگوبرداری و تقليد از کشورهای غربی کاملاً بپرهيزيم.

ايشان با اشاره به جايگاه مهم ايران در دنيای پرآشوب کنونی موقعيت کاملاً با ثبات و مطمئن داخلی را فرصت مناسبی برای انجام دادن کارهای مهم از جمله ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش دانستند و افزودند: بررسيهای خوبی که دولت در اين زمينه انجام داده بايد اجرايی شود و اين کار به شجاعت، ابتکار و خوش فکری نياز دارد.

رهبر انقلاب اسلامی اهميت دادن به «موضوع پرورش» را بسيار ضروری برشمردند و خاطرنشان کردند: لوح آماده ذهن کودک فقط با آموزش ساخته نمی شود بلکه پرورش لازم دارد و اين روند بايد در «کتابهای درسی، انتخاب معلم و نظام آموزش و پرورش» کاملاً مورد توجه قرار گيرد.

پرهيز از گسترش کمی و اولويت دادن به گسترش کيفی از ديگر مواردی بود که حضرت آيت الله خامنه ای در بحث آموزش و پرورش بر آن تأکيد کردند.

رهبر انقلاب اسلامی پرستاران را نيز قشری احياگر و بسيار اثرگذار دانستند و افزودند: مردم و مسئولان به چشم تکريم به اين انسانهای فرشته گون بنگرند.

ايشان نقش پرستار و همچنين قابله را در نظام سلامت کشور بسيار مهم خواندند و افزودند: اين دو قشر دلسوز و مهربان کار خود را نعمتی بزرگ بدانند و خدمت به مردم را قدر بشناسند که اين مسئله در ارتقای کيفيت کار هر کس تأثير بسياری دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش ديگری از سخنانشان کارگران را عنصر محوری جامعه دانستند و با اشاره به نقش کارگران، کارفرمايان و مديران واحدهای کارگری در تأمين نيازهای کشور افزودند: بايد فرهنگ جامعه به سمت ترويج و استقبال از توليد داخلی هدايت شود.

رهبر انقلاب اسلامی، قيمت حقيقی استفاده از کالاها و توليدات خارجی را، «ادامه کار کارگران در کشورهای ديگر و بيکار شدن کارگران ايرانی» دانستند و خاطرنشان کردند: جوانان و کارگران ايرانی از توانايی اجرای پيچيده ترين طرحها و توليد محصولات برتر و «پرکيفيت» برخوردارند و اين واقعيت بايد مورد توجه قرار گيرد.

حضرت آيت الله خامنه ای با اشاره به ضرورت و تأثير امنيت شغلی کارگران در ارتقای کيفيت کالاهای توليدی افزودند: استفاده از توليدات داخلی بايد در فرهنگ جامعه ارزش تلقی شود که تحقق اين مسئله نيازمند افزايش کيفيت توليدات داخلی، تبليغ نکردن بی رويه محصولات خارجی، تشويق کارآفرينان، افزايش وجدان کاری و همکاری و همدلی دولت و همه عناصر دخيل در توليد و واردات است.

در ابتدای اين ديدار وزيران «بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، «کار و امور اجتماعی» و «آموزش و پرورش» گزارشی از حوزه مسئوليت خود بيان کردند.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه های ارتقا و استمرار آموزش پرستاران گفت: رشته های جديد پرستاری با رويکرد تخصصی و وظيفه محوری راه اندازی و  گامهای خوبی برای بهبود وضع معيشتی پرستاران برداشته شده است.

دکتر باقری لنکرانی همچنين به تلاش پزشکان ماما و کاهش ده برابری مرگ و مير مادران باردار در سی سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سه سال اخير نيز مرگ و مير مادران باردار در روستاها 20 درصد کاهش يافته است.

آقای جهرمی وزير کار و امور اجتماعی هم کاهش بيکاری، توسعه فرهنگ کارآفرينی، آموزش فنی و حرفه ای و افزايش بهره وری را از راهبردهای اين وزارتخانه دانست و گفت: با ايجاد فضای صميميت بين کارگران و کارفرمايان تعداد شکايت واصله به وزارت کار، کاهش خوبی را در سه سال اخير نشان می دهد.

وزير آموزش و پرورش هم از بررسی طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش خبر داد و گفت: برنامه راهبردی آموزش و پرورش براساس سند چشم انداز بيست ساله در دست مطالعه و تدوين است.

آقای علی احمدی ارتقای سطح تربيت معلم به کارشناسی، اخذ مجوز برای راه اندازی دانشگاه بزرگ فرهنگيان و پرداخت معوقات فرهنگيان را ازديگر اقدامات وزارت اموزش و پرورش برشمرد.

ارسال به تلگرام
چاکلز- داخلی
نمایش بورس، بانک و بیمه-صفحه داخلی
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
x