کد خبر ۷۱۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۵ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۵ - 29 July 2006
وي‌ ادامه‌ داد:از اول‌ مهرماه‌ ماموران‌ خودرويي‌ را كه‌ فاقد اين‌ برچسب‌ باشد متوقف‌ و بيمه‌نامه‌ شخص ثالث‌ را مطالعه‌ مي‌كنند و در صورتي‌ كه‌ خودرو فاقد بيمه‌نامه‌ باشد به‌ پاركينگ‌ منتقل‌ مي‌شود.

معاون‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ نيروي‌ انتظامي‌ گفت‌: با هماهنگي‌ با بيمه‌ مركزي‌ و قوه‌ قضاييه‌ از اول‌ مهرماه‌ از تردد كليه‌ خودروهايي‌ كه‌ فاقد بيمه‌ شخص ثالث‌ باشند جلوگيري‌ مي‌شود و اين‌ خودروها به‌ پاركينگ‌ انتقال‌ مي‌يابند.

سردار محمد رويانيان‌ در گفت‌وگو با فارس‌ افزود: متاسفانه‌ همواره‌ حدود 10 هزار نفر از رانندگان‌ به‌ دليل‌ عدم‌ پرداخت‌ ديه‌ به‌ زندان‌ منتقل‌ مي‌شوند كه‌ اين‌ موضوع‌ باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ تبعات‌ اجتماعي‌ فراواني‌ براي‌ خانواده‌هاي‌ اين‌ افراد و افراد حادؤه‌ ديده‌ مي‌شود.
وي‌ ادامه‌ داد: مطابق‌ قانون‌ داشتن‌ بيمه‌ شخا ؤالث‌ براي‌ تمامي‌ خودروها ضروري‌ است‌ و بنابراين‌ پليس‌ نيز در راستاي‌ اجراي‌ قانون‌ از تردد خودروهاي‌ فاقد بيمه‌نامه‌ جلوگيري‌ خواهد كرد.
بيمه‌نامه‌ ناقص شخص ثالث‌ حذف‌ مي‌شود
معاون‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ نيروي‌ انتظامي‌ با اشاره‌ به‌ خريد بيمه‌نامه‌هاي‌ ناقا توسط‌ افراد گفت‌: متاسفانه‌ بعضي‌ از كارخانجات‌ خودروسازي‌ و افراد اقدام‌ به‌ خريد بيمه‌نامه‌هاي‌ ناقا مي‌كنند كه‌ اين‌ بيمه‌ نامه‌ها در زمان‌ بروز حادثه‌ تعهدات‌ بسيار ناچيزي‌ را تحت‌ پوشش‌ قرار مي‌دهد و بنابراين‌ راننده‌ به‌ دليل‌ اينكه‌ قادر به‌ پرداخت‌ مابقي‌ تعهدات‌ نيست‌ به‌ زندان‌ منتقل‌ مي‌شود.
وي‌ ادامه‌ داد: نيروي‌ انتظامي‌ در نامه‌يي‌ از دولت‌ درخواست‌ كرد تا طرحي‌ جهت‌ الزام‌ بيمه‌ كامل‌ شخص ثالث‌ خودروها تصويب‌ شود و شركت‌هاي‌ خودروسازي‌ و بيمه‌ نيز ملزم‌ به‌ بيمه‌ كامل‌ شخص ثالث‌ شوند.
سردار رويانيان‌ با بيان‌ اينكه‌ هيچ‌ خودرويي‌ بدون‌ داشتن‌ بيمه‌ شخص ثالث‌ نبايد حق‌ تردد داشته‌ باشد گفت‌: در اين‌ راستا ارايه‌ خدمات‌ توسط‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ حتما با داشتن‌ بيمه‌شخص ثالث‌ امكان‌پذير خواهد بود و شركت‌هاي‌ خدماتي‌ مانند شركت‌هاي‌ مسافربري‌ و آژانس‌هاي‌ تاكسيراني‌ بايد خودروهاي‌ تحت‌ پوشش‌ خود را ملزم‌ به‌ داشتن‌ بيمه‌نامه‌ شخص ثالث‌ كنند.
برچسب‌هاي‌ بيمه‌نامه‌ شخص ثالث‌ روي‌ شيشه‌ خودروها نصب‌ مي‌شود
معاون‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ نيروي‌ انتظامي‌ با اشاره‌ به‌ كنترل‌ پليس‌ جهت‌ داشتن‌ بيمه‌نامه‌ شخص ثالث‌ گفت‌: در اين‌ راستا بيمه‌ مركزي‌ برچسبي‌ كه‌ غيرقابل‌ كندن‌ از شيشه‌ و غيرقابل‌ جعل‌ باشد را طراحي‌ و جهت‌ ارايه‌ نظرات‌ تخصصي‌ پليس‌ به‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ ارسال‌ كرده‌ است‌ و مهندسان‌ ما نيز هم‌ اكنون‌ در حال‌ كار كارشناسي‌ در اين‌ خصوص‌ هستند و بزودي‌ با ارايه‌ نظر از سوي‌ پليس‌ تمامي‌ خودروهايي‌ كه‌ بيمه‌ شخص ثالث‌ دارند بايد اين‌ برچسب‌ را بر شيشه‌ خودروي‌ خود نصب‌ كنند.

وي‌ ادامه‌ داد:از اول‌ مهرماه‌ ماموران‌ خودرويي‌ را كه‌ فاقد اين‌ برچسب‌ باشد متوقف‌ و بيمه‌نامه‌ شخاص ثالث‌ را مطالعه‌ مي‌كنند و در صورتي‌ كه‌ خودرو فاقد بيمه‌نامه‌ باشد به‌ پاركينگ‌ منتقل‌ مي‌شود.
20 درصد از خودروهاي‌ كشور فاقد بيمه‌نامه‌ شخص ثالث‌ هستند .
سردار رويانيان‌ با بيان‌ اينكه‌ هم‌ اكنون‌ 20 درصد از خودروهاي‌ كشور فاقد بيمه‌نامه‌ شخص ثالث‌ هستند گفت‌: جهت‌ تشويق‌ رانندگان‌ به‌ بيمه‌ كردن‌ خودرو با هماهنگي‌ با بيمه‌ مقرر شد تا پايان‌ سال‌ كليه‌ تصادفات‌ خسارتي‌ بدون‌ حضور پليس‌ و توسط‌ بيمه‌ بررسي‌ و خسارت‌ آن‌ پرداخت‌ شود.
وي‌ ادامه‌ داد: هم‌اكنون‌ بخش‌ زيادي‌ از پرسنل‌ راهور در جهت‌ رسيدگي‌ به‌ تصادفات‌ رانندگي‌ مشغول‌ فعاليت‌ هستند كه‌ با اجراي‌ پرداخت‌ خسارت‌ بدون‌ حضور پليس‌ بخش‌ زيادي‌ از نيروهاي‌ پليس‌ آزاد و در جهت‌ كنترل‌ بيمه‌نامه‌هاي‌ خودروها و جلوگيري‌ از تردد خودروهاي‌ فاقد بيمه‌نامه‌ مشغول‌ فعاليت‌ مي‌شوند.

سردار رويانيان‌ ادامه‌ داد: از مردم‌ درخواست‌ مي‌كنيم‌ كه‌ قبل‌ از اجراي‌ متوقف‌ ساختن‌ خودروهاي‌ فاقد بيمه‌نامه‌ شخا ؤالث‌ توسط‌ پليس‌ كه‌ از اول‌ مهرماه‌ اجرا مي‌شود حتما در فرصت‌ باقيمانده‌ نسبت‌ به‌ بيمه‌ نمودن‌ خودروهاي‌ خود اقدام‌ كنند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری