کد خبر ۷۳۳
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۴ - ۰۷ مرداد ۱۳۸۵ - 29 July 2006

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي استراتژي‌ها و راهكارهاي مرتبط با ايجاد اشتغال منطقه‌اي در كشور را مورد بررسي قرار داد.

بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، در گزارشي كه در همين زمينه توسط دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز تهيه شده، ضمن مقايسه نرخ بيكاري جوانان در مناطق شهري و روستايي آمده است: بررسي نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله در استان‌هاي مختلف كشور در سال‌هاي 1380 – 1382 حاكي از آن است كه بيشترين نرخ بيكاري كل و نرخ بيكاري جوانان روستايي در سال‌هاي اخير مربوط به استان سيستان و بلوچستان و كمترين نرخ بيكاري متعلق به استان آذربايجان شرقي بوده است.
آمار و ارقام در خصوص نرخ بيكاري جوانان مناطق شهري استانهاي كشور در سالهاي ياد شده مبين آن است كه بيشترين نرخ بيكاري شهري- 71 درصد در سال 1380 و 8/50 درصد در سال 1382- مربوط به استان لرستان بوده است. مقايسه نرخ بيكاري جوانان در نقاط شهري و روستايي و نرخ بيكاري كل در استان‌هاي كشور در سال‌هاي 1380-1382 نيز نشان دهنده آن است كه نرخ بيكاري جوانان در مناطق شهري اغلب از مناطق روستايي بيشتر بوده است.
مركز پژوهشها با اعلام اين مطلب كه نرخ بيكاري جوانان در استان‌هاي كشور در سال‌هاي اخير بنا به دلايل متعدد، اندكي بهبود يافته است، افزود: بخشي از اين بهبود را مي‌توان حاصل سياست‌هاي اشتغالزايي دولت در سال‌هاي اخير دانست.
مركز پژوهشها سپس 6 استراتژي براي ايجاد اشتغال در مناطق محلي را پيشنهاد كرده و ضمن بررسي پتانسيلها، به بررسي مزايا و معايب هريك از آنها پرداخت.
نخستين استراتژي پيشنهادي مركز پژوهشها براي ايجاد اشتغال بر لزوم به كارگيري و جلب نظر كارآفرينان وكارفرمايان خارج از منطقه تاكيد دارد و بر اين اساس در قدم اول اخذ نمايندگي كارخانجات و مجموعه‌هاي چندگانه در منطقه پيشنهاد شده است.
حمايت از فعاليت كارآفرينانه و توسعه كسب و كارهاي كوچك دومين استراتژي پيشنهادي مركز پژوهشها مي‌باشد.
در گزارش مركز پژوهشها تصريح شده كه كسب و كارهاي كوچك پايه اصلي رشد اشتغال و توليد نوآورانه در اكثر كشورها به شمار مي‌رود اما مشكل عمدة آنها اين است كه در سالهاي آغازين راه‌اندازي نرخهاي بازدهي كمي دارند ضمن اين كه نرخ توسعه اشتغال در مناطق محلي محروم نصف نرخ مذكور در مناطق غيرمحروم است.
سومين استراتژي پيشنهادي به افزايش درآمد و اشتغال در صنايع تبديلي كشاورزي اختصاص دارد كه اين سياست از طريق پردازش بيشتر توليدات محلي و توسعه توليدات كشاورزي جديد براي هر منطقه امكانپذير مي‌شود.
گسترش خدمات محلي و فعاليتهاي تجاري با هدف كاهش نشت مخارج و مصارف از جامعه مورد نظر از ديگر استراتژي‌هاي مورد نظر مركز پژوهشها به شمار مي‌روند. دليل انتخاب اين استراتژي نيز اين است كه اشتغال در صنايع خدماتي – توليدي سريعتر از صنايع كارخانه‌اي رشد مي‌كند و در واقع احتمال موفقيت در بخش خدمات وتجارت نسبت به بخشهاي راكد و بي‌رونق بيشتر است، اما عيب عمده اين استراتژي اين است كه شاغلين بخش خدمات رغبت زيادي براي كار كردن و مستقرشدن در مناطق روستايي ندارند.
پنجمين استراتژي پيشنهادي گسترش و توسعه صنعت توريسم به منظور جذب منابع قابل ملاحظه از بيرون به داخل جامعه مي‌باشد زيرا اين بخش سرمايه‌هاي خارج از جامعه را به داخل جامعه سرازير مي‌كند.
آخرين استراتژي پيشنهادي مركز پژوهشها توسعه همه برنامه‌هايي است كه به حفظ و گسترش فعاليتهاي موجود كمك مي‌كنند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركزپژوهشها همچنين موفقيت يك استراتژي توسعه را در گرو وجود مديران قوي و نهادهاي كارآمد در منطقه، تجزيه و تحليل جامع منطقه‌اي، تعيين آرمان‌ها و اهداف، تعيين استراتژي‌ها به منظور دستيابي به اهداف، انتخاب استراتژي‌ها و اجرايي كردن برنامه‌ها دانست و افزود: الگوي مورد استفاده در تدوين برنامه‌هاي توسعه در ايران اغلب الگوي اقتصادسنجي با تعداد بسياري معادله از نوع الگوي اصطلاحا سه شكافه بوده كه در آن تعادل سه نظام اقتصادي – تعادل مالي، تعادل تراز پرداخت‌ها و تعادل بودجه – مورد توجه قرار مي‌گيرند كه مهمترين مزيت اين قبيل الگوهاي رفتاري، قدرت پيش‌بيني و انعطاف‌پذيري آنهاست اما با محدوديت‌هايي نظير مواجهه با خطاي تصريح در مدل، عدم توجه به ارتباطات ساختاري و روابط بين صنايع، امكان بروز پديده همخطي در برآورد معادلات به صورت همزمان و در دسترس نبودن آمار سري زماني به روز روبرو مي‌باشند.

مركز پژوهشها در پايان گزارش خود خاطرنشان ساخت كه در ارتباط با برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت بايد به پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي هريك از بخش‌هاي اقتصادي از بعد منطقه‌اي توجه ويژه‌اي صورت گيرد يا اينكه اگر قرار است از طريق شيوه‌هاي اقتصادسنجي اين برنامه‌ريزي صورت پذيرد، اين روش‌ها براي هريك از مناطق به طور جداگانه‌اي اجرا و به كار گرفته شوند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری