کد خبر: ۷۹۰۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۹ - ۰۵ مرداد ۱۳۸۸ - 27 July 2009
جعفري دومين شرط را اين‌گونه توضيح داد: بيمه شده متوفي حداقل20 سال سابقه قابل قبول داشته باشد.

فارس: مدير كل تأمين اجتماعي شهرستا‌ن‌هاي استان شرايط بيمه اختياري سازمان تأمين اجتماعي را تشريح كرد.

محمد جعفري اظهار داشت: در بيمه اختياري چهار نكته مهم وجود دارد كه داشتن حداكثر 55 سال سن به شرط دارا بودن حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بيمه ‌كه به لحاظ بازنشستگي، معتبر باشد از جمله اين نكات است.

مديركل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران ادامه داد: چنانچه سن متقاضي در زمان ثبت تقاضا بيش از 55 سال باشد، پذيرش درخواست افراد منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بيمه قبلي معادل مدت مازاد سني خواهد بود.

وي گفت: تمامي كساني كه حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند بدون رعايت شرط سني تقاضاي آنان براي ادامه بيمه اختياري پذيرفته مي‌شود.

وي افزود: چهارمين نكته مهم اين است كه همه كساني كه قبل از يكم آبان سال 1385 در رديف بيمه شدگان اختياري بوده‌ و پرداخت حق بيمه خود را قطع كرده‌اند، تا 3 مرتبه ديگر بدون رعايت شرط سني و در صورت تمايل مي‌توانند ادامه بيمه اختياري داشته باشند.

جعفري تصريح كرد: مبناي پرداخت حق بيمه افرادي كه بيش از 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند معادل با ميانگين آخرين 360 روز قبل از ثبت تقاضاي ادامه بيمه اختياري خواهد بود مشروط بر اين‌كه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوبه شوراي عالي كار در زمان تقاضا كم‌تر نباشد.

وي افزود: براي كساني كه كم‌تر از 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند، دستمزد مبناي دريافت حق بيمه به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد مصوب خواهد بود و مبناي كسر حق بيمه هر سال به ميزان درصدي كه طبق مقررات مصوب شوراي عالي كار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه مي‌شود، افزايش مي‌يابد.

* پرداخت حق بيمه هر ماه، حداكثر تا آخرين روز 2 ماه بعد

مديركل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران در خصوص نحوه پرداخت حق بيمه اختياري گفت: بيمه‌شدگان اختياري بايد حق بيمه هر ماه را حداكثر تا آخرين روز 2 ماه بعد پرداخت كنند در غير اين صورت قرارداد منعقده از تاريخ عدم پرداخت حق بيمه لغو و ادامه بيمه موكول به تسليم تقاضاي جديد و موافقت سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.

* بيمه‌شدگان اختياري از پرداخت فرانشيز درماني معافند

جعفري با بيان اين‌كه تمامي بيمه‌‌شدگان اختياري و آن دسته از مستمري‌بگيران كه با احتساب سابقه پرداخت حق بيمه ادامه به طور اختياري به زمره مستمري‌بگيران پيوسته‌اند از‌ يكم آبان سال 1385 همانند بيمه‌شدگان اجباري از پرداخت فرانشيز درماني معاف خواهند بود، تصريح كرد: پرداخت هزينه كفن و دفن، وسايل كمك پزشكي (پروتز و اروتز) به اين دسته از افراد مطابق مقررات مربوطه بلامانع است.

جعفري اظهار داشت: پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري، مقرري بيمه بيكاري، كمك بارداري، كمك ازدواج و كمك هزينه سفر و اقامت بيمار و همراه در بيمه اختياري مورد قرارداد نيست.

‍*متقاضيان بيمه اختياري معاينه پزشكي مي‌شوند

وي گفت: متقاضياني كه طبق گواهي پزشك معتمد سازمان تأمين اجتماعي در زمان ارائه تقاضاي ادامه بيمه اختياري از كار افتاده كلي شناخته شوند نمي‌توانند از حمايت مربوط به از كار‌افتادگي برخوردار شوند.

مديركل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران گفت: چنانچه متقاضي در بدو قرارداد به بيماري يا عارضه خاصي مبتلا باشد نمي‌تواند براساس بيماري با عارضه مذكور از مستمري از كارافتادگي استفاده كند مگر اين‌كه به عارضه يا بيماري ديگري مبتلا شود كه در اين صورت معرفي وي به‌ كميسيون پزشكي بلامانع است.

جعفري حداقل سابقه پرداخت حق بيمه به منظور بهره‌مندي از بازنشستگي تا پايان 13 مهر 1381 براي مردان با 60 سال سن و زنان 55 سال سن و معادل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دانست و گفت: از تاريخ چهاردهم آبان 1381 به موجب قانون حداقل ميزان سابقه لازم براي بازنشستگي هر سال معادل يك سال افزايش مي‌يابد به گونه‌اي كه در آغاز 14 آبان 1390 حداقل سابقه لازم براي بازنشستگي با دارا بودن سنين مذكور 20 سال خواهد بود.

*داشتن 3 شرط براي دريافت مستمري از كار‌افتادگي

وي داشتن 3 شرط را براي برقراري مستمري از كار‌افتادگي ضروري عنوان كرد و افزود: يكي از اين شرط ها اين است كه پزشك معالج و متخصص بيماري گواهي غيرقابل علاج بودن بيماري و اتمام درمان‌هاي انجام شده و همچنين از كار افتاده بودن بيمه شده را صادر كند و بيمه شده گواهي صادره را به شعبه مربوط براي اخذ فرم‌هاي لازم ارائه كند تا بعد از تكميل آن توسط شعبه و پزشك معالج به كميسيون‌هاي پزشكي معرفي شود.

جعفري با بيان اين‌كه دومين شرط ضروري براي برقراري مستمري از كار‌افتادگي براي بيمه‌شدگان اختياري اين است كه كميسيون پزشكي موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي، از كار‌افتادگي بيمه شده را به ميزان حداقل 66 درصد يا بالاتر تعيين كند، افزود: سومين شرط اين است كه بيمه شده بايد حداقل داراي يك سال سابقه پرداخت حق بيمه ظرف 10 سال قبل از شروع بيماري بوده باشد به شرط آن كه 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه ظرف يك سال قبل از شروع بيماري منجر به از كار‌افتادگي را داشته باشد.

*داشتن 4 شرط براي برقراري مستمري بازماندگان

وي 4 شرط را براي برقراري مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي را ضروري دانست و گفت: بيمه شده متوفي بايد طي 10 سال قبل از تاريخ فوت حداقل يك سال سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد مشروط بر اين كه 90 روز آن در آخرين سال حيات وي باشد.

جعفري دومين شرط را اين‌گونه توضيح داد: بيمه شده متوفي حداقل20 سال سابقه قابل قبول داشته باشد.

مديركل تأمين اجتماعي شهرستان‌هاي استان تهران گفت: سومين شرط اين است كه در صورتي كه بيمه شده متوفي داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين 10 تا 20 سال باشد بازماندگان واجد شرايط وي استحقاق دريافت مستمري به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه «بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تأمين اجتماعي» و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون را خواهد داشت.

جعفري درباره شرط چهارم اظهار داشت: بازماندگان واجد شرايط بيمه شده‌اي را كه از تاريخ 20 بهمن 1386 به بعد فوت شده و داراي سابقه پرداخت حق بيمه بين يك تا 10 سال باشد استحقاق دريافت غرامت مقطوع فوت معادل يك ماه حداقل دستمزد كارگر عادي در زمان فوت را به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه به طور يك‌جا و بر اساس سهام مقرر در ماده 83 قانون خواهند داشت.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
x