کد خبر: ۸۱۶
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۹ - ۰۸ مرداد ۱۳۸۵ - 30 July 2006
درشرایط کنونی حزب الله ازظرفیت 10درصدی خودبرای رویاروی باارتش صهیونیستی استفاده میکندکه درصورت نیاز قادراست تمام نیروهای خودرافراخوانده وپس ازآن نیز ازنیروهای مردمی لبنان بهره بجوید

به گزارش " البرز "مقاومت اسلامی لبنان درواکنش به درخواست ایرانیان برای حضوردرلبنان اعلام کرد: درحال حاضر بخش کوچکی از بدنه حزب الله درگیرجنگ نظامی قرارداشته والباقی نیروهای این جنبش درحالت آماده باش قراردارند.

این گزارش می افزاید: خط تماس نیروهای درگیردرجنوب لبنان محدود بوده وبه همین دلیل نیازی به حضورنیروهای بیشتر درمنطقه درگیری وجودندارد.

این جنبش می افزاید: حزب الله باشرایطی که دارد قادراست درصورت افزایش منطقه درگیری نیزتاچندبرابر خط تماس فعلی ازخاک لبنان درشرایط رودررو محافظت نماید.

مقاومت لبنان باتشریح شرایط جنگ در جنوب این کشورمی افزاید: حزب الله درمرحله کنونی به جنگ نامنظم روی آورده و تاحدممکن از نشان دادن خط مشخص درنبردهایش خودداری خواهدکرد.

این جنبش تاکیددارد: مردم لبنان حامیان حزب الله هستند ودرصورت نیاز واردعمل خواهندشدولی.

حزب الله ازمردم ایران تشکرنموده واعلام کرد:روزانه تماسهای زیادی ازسوی مردم گرفته میشودتانحوه مشارکت وحضوردرلبنان رااعلام کنیم .

حزب الله معتقد است جنگ حاضرنبردتاکتیک هاست وحضورنیروهای ویژه دراینگونه رویارویی ها کارآیی دارد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)