کد خبر ۸۱۶
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۹ - ۰۸ مرداد ۱۳۸۵ - 30 July 2006
درشرایط کنونی حزب الله ازظرفیت 10درصدی خودبرای رویاروی باارتش صهیونیستی استفاده میکندکه درصورت نیاز قادراست تمام نیروهای خودرافراخوانده وپس ازآن نیز ازنیروهای مردمی لبنان بهره بجوید

به گزارش " البرز "مقاومت اسلامی لبنان درواکنش به درخواست ایرانیان برای حضوردرلبنان اعلام کرد: درحال حاضر بخش کوچکی از بدنه حزب الله درگیرجنگ نظامی قرارداشته والباقی نیروهای این جنبش درحالت آماده باش قراردارند.

این گزارش می افزاید: خط تماس نیروهای درگیردرجنوب لبنان محدود بوده وبه همین دلیل نیازی به حضورنیروهای بیشتر درمنطقه درگیری وجودندارد.

این جنبش می افزاید: حزب الله باشرایطی که دارد قادراست درصورت افزایش منطقه درگیری نیزتاچندبرابر خط تماس فعلی ازخاک لبنان درشرایط رودررو محافظت نماید.

مقاومت لبنان باتشریح شرایط جنگ در جنوب این کشورمی افزاید: حزب الله درمرحله کنونی به جنگ نامنظم روی آورده و تاحدممکن از نشان دادن خط مشخص درنبردهایش خودداری خواهدکرد.

این جنبش تاکیددارد: مردم لبنان حامیان حزب الله هستند ودرصورت نیاز واردعمل خواهندشدولی.

حزب الله ازمردم ایران تشکرنموده واعلام کرد:روزانه تماسهای زیادی ازسوی مردم گرفته میشودتانحوه مشارکت وحضوردرلبنان رااعلام کنیم .

حزب الله معتقد است جنگ حاضرنبردتاکتیک هاست وحضورنیروهای ویژه دراینگونه رویارویی ها کارآیی دارد.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری