کد خبر: ۸۵۳۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۷ - ۰۲ دی ۱۳۸۵ - 23 December 2006
"انعکاس"خراسان


بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد:با‭ ‬انتشار‭ ‬نتايج‭ ‬نهايي‭ ‬انتخابات‭ ‬شوراهاي‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬تنها‭ ‬دو‭ ‬كانديداي‭ ‬اختصاصي‭ ‬فهرست‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬حاميان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬‮٥١‬‭ ‬عضو‭ ‬شوراي‭ ‬شهر،‭ ‬برخي‭ ‬منابع‭ ‬از‭ ‬احتمال‭ ‬انصراف‭ ‬پروين‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬وخسرو‭ ‬دانشجو‭ ‬از‭ ‬شوراي‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬خبر‭ ‬مي‮ ‬دهند‭ ‬منابع‭ ‬مذكور‭ ‬انصراف‭ ‬پروين‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬و‭ ‬خسرو‭ ‬دانشجو‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬تشكيل‭ ‬ائتلاف‭ ‬بين‭ ‬موافقان‭ ‬قاليباف‭ ‬و‭ ‬اصلاح طلبان‭ ‬ارزيابي‭ ‬مي‮ ‬كنند‮.‬

رجا‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬تشديد‭ ‬فشارهاي‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬لابي‮ ‬هاي‭ ‬صهيونيستي‭ ‬به‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬برگزاري‭ ‬كنفرانس‭ ‬روشنگرانه‭ ‬هولوكاست‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬سايت‭ ‬اينترنتي‭ ‬بازتاب‭ ‬به‭ ‬تخطئه‭ ‬برگزاري‭ ‬اين‭ ‬كنفرانس‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬پرداخت‮.‬

بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قطعي‭ ‬دادگاه،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬بيمارستاني‭ ‬در‭ ‬لاهيجان،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬اختلاس‭ ‬‮٠٣١‬‭ ‬ميليون‭ ‬توماني‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬بيمارستان،‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬حبس‭ ‬تعليقي‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬انفصال‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬دولتي‭ ‬محكوم‭ ‬شد‮.‬

بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نمايندگان‭ ‬اسبق‭ ‬مجلس‭ ‬شوراي‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬پيام‭ ‬تبريكي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬روزنامه هاي‭ ‬صبح‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيده،‭ ‬ضمن‭ ‬تمجيد‭ ‬از‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني،‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬شايسته‭ ‬رياست‭ ‬مجلس‭ ‬خبرگان‭ ‬آينده‭ ‬دانسته‭ ‬است‮.‬

امروز‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬شوراي‭ ‬شهر‭ ‬گرمسار‭ ‬‮(‬شهر‭ ‬رئيس جمهور‮)‬،‭ ‬‮٤‬‭ ‬اصلاح طلب‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬اصول گرا‭ ‬به‭ ‬پيروزي‭ ‬رسيده اند‮.‬‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬شهرهاي‭ ‬استان‭ ‬سمنان‭ ‬نيز‭ ‬حاميان‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬نتوانستند‭ ‬توفيقي‭ ‬كسب‭ ‬كنند‮.‬

بازتاب‭ ‬خبر‭ ‬داد‮:‬‭ ‬براساس‭ ‬نظرسنجي‭ ‬دفتر‭ ‬‮ ‬آمار‭ ‬ملي‭ ‬انگليس‭ ‬نام‭ ‬محمد‭ ‬با‭ ‬هجي‭ ‬هاي‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬فهرست‭ ‬نام‭ ‬هاي‭ ‬منتخب‭ ‬والدين‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬ولز‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬نشانه‭ ‬تعميق‭ ‬حس‭ ‬وفاداري‭ ‬مسلمانان‭ ‬انگليس‭ ‬به‭ ‬دين‭ ‬اسلام‭ ‬است‮.‬

سايت‭ ‬مبارزين‭ ‬نوشت‮:‬‭ ‬يك‭ ‬بازيگر‭ ‬مشهور‭ ‬تلويزيون‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬چندي‭ ‬پيش‭ ‬شايعاتي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مشكلات‭ ‬اخلاقي‭ ‬وي‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬سريال‭ ‬‮«‬باغ‭ ‬مظفر‮»‬‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شايعات‭ ‬تبرئه‭ ‬شد‮.‬

بازتاب‭ ‬مدعي‭ ‬شد‮:‬‭ ‬مدير‭ ‬سابق‭ ‬شركت‭ ‬آزمايشگاه‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬مكانيك‭ ‬خاك‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬‮٣٨‬،‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬زميني‭ ‬حداكثر‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬‮٠٤٢‬‭ ‬ميليون‭ ‬تومان‭ ‬براي‭ ‬احداث‭ ‬آزمايشگاه‭ ‬شعبه‭ ‬تهران‭ ‬اين‭ ‬شركت‭ ‬دولتي‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬برداشت‭ ‬‮٥/٢‬‭ ‬برابر‭ ‬مبلغ‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬خريد‭ ‬زميني‭ ‬موات‮!‬‭ ‬در‭ ‬منطقه اي‭ ‬مسكوني‮!‬‭ ‬كرده‭ ‬است‮.‬‭ ‬اين‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬خريد‭ ‬ياد‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬وضعيت‭ ‬منطقه،‭ ‬تاكنون‭ ‬پروانه‭ ‬ساختماني‭ ‬براي‭ ‬احداث‭ ‬آزمايشگاه‭ ‬صادر‭ ‬نشده‭ ‬است‮.‬

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)