کد خبر ۸۶۶۰
تاریخ انتشار: ۲۲:۱۵ - ۰۲ دی ۱۳۸۵ - 23 December 2006
"انعكاس" خراسان
؛‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬جانيان‭ ‬و‭ ‬عوامل‭ ‬بمبگذاري‭ ‬روز‭ ‬چهارشنبه‭ ‬زاهدان،‭ ‬لحظاتي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬كشف‭ ‬بمب،‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬خودرو‭ ‬بيرون‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬فرار‭ ‬مي‮ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬تاكنون‭ ‬نيز‭ ‬متواري‭ ‬است‮.؛‮
:‬‭‬سفارت‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬مادريد‭ ‬به‭ ‬مقالات‭ ‬روزنامه‭ ‬اسپانيايي‭ ‬‮«‬آ.؛‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬ريش سفيدان‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬طوايف‭ ‬مختلف‭ ‬ايرانشهر‭ ‬خواستار‭ ‬تامين‭ ‬امنيت‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬شدند‮.؛‭ ‬صادق‭ ‬عبدا‮.؛احمد‭ ‬خورشيدي‭ ‬دبير‭ ‬كل‭ ‬جمعيت‭ ‬خدمتگزاران‭ ‬‮(‬يكي‭ ‬از‭ ‬گروه هاي‭ ‬حامي‭ ‬دولت‮)‬‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬پدر‭ ‬داماد‭ ‬احمدي‮ ‬نژاد‭ ‬نيز‭ ‬هست‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬انتخابات‭ ‬‮٤٢ ‬آذر‭ ‬گفت‮:‬‭ ‬همان‭ ‬خدايي‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬سر‭ ‬كار‭ ‬آورد‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬عللي‭ ‬توي‭ ‬گوشش‭ ‬زد‮.؛گفته‭ ‬مي‮ ‬شود‭ ‬گزارش‭ ‬كميسيون‭ ‬اصل‭ ‬‮٠٩‬‭ ‬مجلس‭ ‬درخصوص‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مديران‭ ‬دستگاه‭ ‬قضايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬جعلي‭ ‬هاوايي‭ ‬مدرك‭ ‬تحصيلي‭ ‬خريده اند،‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬اين‭ ‬قوه‭ ‬ارسال‭ ‬شده‭ ‬است‮.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها