کد خبر ۸۶۷۲
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۳ - ۰۴ دی ۱۳۸۵ - 25 December 2006

بيمه ايران در کليه رشته‌هاي بيمه زندگي و غيرزندگي فعاليت مي‌کند و با عرضه بيمه‌هاي تجاري و خانواده شامل بيمه‌هاي اتومبيل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزي ، باربري،مهندسي و مسئوليت بيش از 50% سهم بيمه‌هاي بازرگاني کشور را دراختياردارد.

دربخش حمايت‌هاي ملي نيز اکثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي ، هواپيمايي ، سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است که در مواقع لزوم خطرات بيمه‌شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتکائي مي کند  .

 بيمه ايران با توجه به ظرفيت  بالاي ريسک‌پذيري خود ، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم ، نسبت به پذيرش ريسک به صورت بيمه‌اتکايي قبولي از شرکت‌هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي کند .

دراین بخش به معرفی بیمه اشخاص می پردازیم:

بیمه اشخاص شامل: بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه گروهی و بیمه حوادث خارج از کشور

بيمه عمر:

بيمه هاي عمر بطور كلي در حال حاضر به دو طريق عرضه مي شوند :

بيمه هاي عمربا پوشش صرفا خطر فوت: در اينگونه  بيمه ها هدف تامين افراد خانواده بعد از فوت شخص بيمه شده مي باشد .

بيمه هاي عمر پس اندازي: در اينگونه بيمه ها هدف تامين افراد خانواده بعد از فوت و تامين پس انداز آينده شخص بيمه شده مي باشد كه علاوه بر تامين خطر فوت جنبه پس اندازي نيز دارد . در كليه اين بيمه نامه ها ، بيمه گذار بايد ابتدا مبلغ سرمايه اي كه مي خواهد در قبال آن بيمه شود و همچنين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه در صورت فوت يا حيات بيمه شده را مشخص نمايد .

دسته اول شامل انواع ذيل مي باشد:
بيمه عمر و پس انداز، بيمه مهريه و بيمه تامين جهيزيه

دسته دوم نیز شامل انواع زيل مي باشد:

 بيمه عمر زماني،  بيمه تمام عمر،  بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه،  بيمه عمر تامين آينده فرزندان و  بيمه عمر مانده بدهکار

بيمه عمر و پس انداز:

كليه بيمه هاي دسته دوم ( بيمه پس اندازي ) داراي مزاياي زير مي باشند :
در كليه بيمه هاي دسته دوم سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد .

هر يك از انواع بيمه هاي عمر پس اندازي را نيز مي توان در قالب قراردادهاي گروهي منعقد و اجرا نمود .

براي تمامي بيمه ها 85% مشاركت در منافع شركت تعلق مي گيرد .

حق بيمه كليه اين بيمه ها را مي توان بصورت يكجا پرداخت نمود كه در برابر كل حق بيمه هاي سالانه بسيار نازل خواهد بود .

سرمايه اين بيمه ها جزء ماتريك نبوده و از ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث معاف مي باشد .
در صورت قطع پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار ، قبل از 6 ماه از تاريخ شروع بيمه ، بيمه نامه مشمول شرايط ابطال شده و بيمه گر هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

چنانچه پرداخت حق بيمه بيش از يكماه از سررسيد مقرر به تاخير افتاده باشد و بيمه شده فوت شود فقط بخش پس اندازي و منافع آن تا زمان فوت در پايان مدت بيمه به استفاده كننده تعلق خواهد گرفت .

 در صورتيكه سرمايه اصلي مورد درخواست بيش از يكصد ميليون ريال (000/000/100 ريال) باشد ، صدور بيمه نامه منوط به انجام معاينات پزشكي از بيمه شده و تاييد پزشك مشاور بيمه ايران مي باشد (هزينه معاينات پزشكي در صورت صدور بيمه نامه به عهده بيمه ايران و در صورت انصراف بيمه گذار  به عهده وي خواهد بود .)

 بيمه گذار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامه را حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال) انتخاب نمايد ،‌ در اينصورت حق بيمه هاي جداول اين دسته از اين بيمه نامه ها به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد .

بيمه عمر و پس انداز:

در اين بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد در صورتيكه حق بيمه ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرما يه اي كه تا تاريخ فوت از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد و چنانچه اين بيمه نامه تا پايان مدت ادامه يابد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرمايه اضافي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد .

در صورت تمايل در پايان مدت بيمه نامه سرمايه موضوع بيمه مي تواند بصورت مستمري ماهانه محاسبه و به بيمه گذار پرداخت گردد .

توجه 1 : اين بيمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل 6 ماه حق بيمه داراي ارزش بازخورد مي باشد.

توجه 2 : بيمه گذار مي تواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه نامه از محل پس انداز خود وام دريافت نمايد .

بيمه مهريه:

بيمه نامه مهريه تضميني مطمئن براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه و پشتيباني مالي مناسب است كه طوجه مي تواند از مزاياي آن به شرح زير بهره مند شود .

 در صورت حيات زوج در پايان مدت بيمه ، سرمايه اصلي بيمه نامه به صورت يكجا و يا مستمري به زوجه پرداخت مي گردد .

 در صورت از كارافتادگي دائم و كامل زوج در طول مدت بيمه ، بيمه گذار از پرداخت اقساط بعدي حق بيمه تا پايان مدت بيمه معاف شده و تعهدات بيمه گر كماكان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت .

 در صورت فوت بيمه شده در طول مدت بيمه سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد .

 در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه دو برابر سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گرديد .

 چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوطه توسط بيمه گذار و قبل از پايان مدت بيمه مطلقه گردد ذخيره پس اندازي بيمه نامه تا تاريخ پرداخت حق بيمه به وي پرداخت خواهد شد .

 زوجه به ميزان 85% در منافع حاصل  از عمليات بيمه گري در اين بخش سهيم بوده و در صورت تشكيل منافع مزبور ، سرمايه اصلي بيمه نامه به اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع ايجاد شده است به وي پرداخت خواهد شد .

 زوجه مي تواند پس از گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه و پرداخت مستمر حق بيمه مربوط و با موافقت بيمه گذار از محل ذخيره پس اندازي بيمه نامه تقاضاي وام نمايد .

 در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بيمه نامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوطه ) ارزش بازخريد بيمه نامه در وجه بيمه گذار پرداخت خواهد شد .

شرايط بيمه مهريه :

 حق بيمه يكجا – سالانه و يا ماهانه براساس سرمايه انتخابي و با توجه به سن بيمه شده و مدت بيمه نامه تعيين مي شود به عنوان مثال حق بيمه ماهانه برخي از سنين و مدت ها براي سرمايه 000/000/10 ريال در جدول شماره ذيل نشان داده شده است .

بيمه تامين هزينه جهيزيه: 

در اين نوع بيمه نامه بيمه گذار و بيمه شده پدر يا مادر دختر و يا در صورت عدم وجود آنان هر شخص ديگري است كه علاقمند به تامين آينده دختر بوده و استفاده كننده در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دختري است كه بيمه نامه به نفع او صادر شده است .

مزاياي بيمه تامين هزينه جهيزيه:

 بيمه نامه با هدف  تامين سرمايه جهت تهيه جهيزيه فرزندان اثاث خانواده مي باشد .

هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه نامه فوت يا دچار از كار افتادگي دائم و كامل گردد (پوششهاي تكميلي) از آن تاريخ تا پايان مدت بيمه نامه حق بيمه اي دريافت نشده ، ليكن كماكان سرمايه بيمه نامه در پايان مدت به استفاده کننده پرداخت مي شود و جنانچه فوت بيمه شده ناشي از حادثه باشد دو برابر سرمايه در پايان مدت پرداخت خواهد شد .

 در صورتيكه استفاده كننده بيمه نامه (دختر) در فاصله فوت بيمه شده تا پايان مدت بيمه ازدواج نمايد سرمايه بيمه نامه در زمان اطدواج به وي پرداخت خواهد شد .

 بيمه گذار مي تواند در طول مدت قرارداد دختر ديگر خود را به جاي استفاده كننده قبلي جايگزين نمايد .

 چنانچه استفاده كننده در طول مدت بيمه فوت نمايد با نظر بيمه گذار يكي از دو روش زير عمل مي گردد :

الف ) بيمه نامه فسخ شده و ذخيره پس اندازي بيمه نامه حداقل به ميزان حق بيمه هاي دريافتي مسترد مي گردد .

ب) با جايگزين شدن استفاده كننده ديگري به انتخاب بيمه گذار ، بيمه نامه ادامه مي يابد .

شرايط بيمه تامين هزينه جهيزيه:

 سرمايه مندرج در بيمه نامه در پايان مدت فقط به شخص استفاده كننده پرداخت خواهد شد .
 چنانچه بيمه شده در قيد حيات باشد و استفاده كننده قبل از پايان مدت بيمه ازدواج نمايد در صورت درخواست مبلغ ذخيره پس اندازي بيمه نامه به وي پرداخت مي شود در غير اينصورت به شرط ادامه پرداخت اقساط ، سرمايه مورد بيمه در پايان مدت به استفاده كننده پرداخت خواهد شد .

 در صورت انصراف بيمه گذار از ادامه بيمه ، بيمه نامه داراي ارزش بازخريدي نبوده و به يكي از دو روش زير عمل مي گردد :

- چنانچه حق بيمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشد بيمه نامه با سرمايه مخفف (معادل ذخيره پس اندازي) تا پايان مدت ادامه مي يابد .

- اگر حق بيمه كمتر از شش ماه پرداخت شده باشد بيمه نامه بدون هيچگونه تشريفاتي باطل است و حق بيمه هاي دريافتي از بيمه گذار قابل استرداد نخواهد بود .

نحوه پرداخت حق بيمه تامين هزينه جهيزيه:

- حق بيمه ، بيمه نامه هزينه جهيزيه براساس سرمايه انتخابي و با توجه به بيمه شده و مدت بيمه نامه تعيين مي شود.

- بيمه گذار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامه را حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال) انتخاب نمايد . در اسن صورت حق ييمه هاي جدول فوق به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد .

- بيمه گذار مي تواند با توجه به جدول فوق الذكر حق بيمه را به صورت ماهانه ، سالانه يا يكجا پرداخت نمايد.

سایر بیمه های عمر شامل: بيمه عمر زماني،  بيمه تمام عمر،  بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه، بيمه عمر مانده بدهكار و بیمه عمر تامین آینده فرزندان

بيمه عمر زماني:

در اين نوع بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت كند و حق بيمه ها تا تاريح فوت پرداخت شده باشد سرمايه مندرج ذر بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت خواهد شد ولي اگر بيمه شده در پايان مدت در قيد حيات باشد بيمه گر تعهدي  نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست . امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن مي باشد .

بيمه تمام عمر:

مدت اين بيمه نامحدود مي باشد . بيمه گر در ازا دريافت حق بيمه بطور مادام العمر متعهد مي شود كه هر زمان و به هر علت بيمه شده فوت كند سرمايه مندرج در بيمه نامه را با اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده به استفاده كننده بپردازد .

بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه:

در اين نوع بيمه ، بيمه گذار براي مدت معين 15 تا 20 سال حق بيمه مي پردازد و پس از پايان آن مدت ، پرداخت حق بيمه قطع مي شود ولي بيمه شده مادام العمر بيمه بوده و در هر زمان كه فوت نمايد سرمايه بيمه عمر به استفاده كننده پرداخت خواهد شد .

امتياز اين نوع بيمه اين است كه بيمه گذار حق بيمه گزار حق بيمه هاي مربوطه را در هز زمان اشتغال به كار كه درآمد بيشتري دارد پرداخته و هنگام بازنشستگي يا عدم توانايي كار كردن و كم شدن درآمد پرداخت حق بيمه قطع مي شود اما پوشش بيمه اي مادام العمر وجود دارد .

بيمه عمر مانده بدهكار:

افرادي كه از مراكز مختلف مانند بانك ها وام دريافت مي كنند چنانچه در طول مدت وام فوت نمايند ، بيمه گر بقيه اقساط وام را از تاريخ فوت تا پايان مدت وام يكجا در وجه موسسه وام دهنده و يا استفاده كننده اي كه در بيمه نامه قيد شده باشد پرداخت مي نمايد . امتياز اين بيمه نامه اين است كه حق بيمه اين نوع بيمه بسيار نازل بوده در صورتيكه پرداخت حق بيمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بيمه ،‌ دو سوم مدت وام است .

توجه 1 : در بيمه عمر مانده بدهكار سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد .

توجه 2 : بيمه هاي عمر زماني و عمر مانده بدهكار را ميتوان در قالب قراردادهاي گروهي نيز منعقد نمود كه در اينصورت نرخ قرارداد مزبور براساس ميانگين سني افراد تحت پوشش بيمه محاسبه و تعيين خواهد گرديد . قابل توجه است كه در نظر گرفتن ميانگين سني در يك قرارداد جمعي موجب تخفيف در نرخ حق بيمه و بالنتيجه كاهش مبلغ حق بيمه خواهد شد .

بيمه عمر تامين آتيه فرزندان:

در اين نوع بيمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زير 18 سال بيمه مي كند . چنانچه بيمه شده در طي مدت بيمه فوت كند بيمه گر متعهد است كه تا سن 18 سالگي كوچكترين فرزند بيمه شده ، مستمري مربوطه را پرداخت نمايد .
امتياز اين بيمه اين است كه مدت پرداخت حق بيمه (مدت بيمه نامه) و مبلغ حق بيمه ناچيز مي باشد .

بيمه حوادث:

موضوع و محور اين بيمه سانحه و حادثه اي است كه مي تواند منجر به فوت ، نقص عضو و از كار افتادگي دائم كلي و يا جزئي و از كار افتادگي موقت ،‌جراحت و صدمات بدني و هزينه هاي پزشكي گردد .

موضوع بيمه حوادث تامين و پرداخت غرامت معين در صورت فوت بيمه شده يا نقص عضو  و از كار افتادگي و جبران هزينه هاي درماني ناشي از وقوع حوادث مشمول بيمه است . خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش هاي اصلي در بيمه هاي حوادث مي باشد و خطرات از كار افتادگي دائم ، از كار افتادگي موقت و بستري در بيمارستان و هزينه هاي پزشكي ناشي از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعي قرار دارند .

بيمه هاي حوادث اكثرا "" به صورت پوشش خطرات ناشي از حوادث در تمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مكان و يا زمان در طول مدت بيمه نامه بوده و شامل خطرات شغلي ، حرفه اي ، ورزشي ، ماموريت و مسافرت و ... مي گردد .

انواع بيمه حوادث عبارتند از:  بيمه حوادث گروهي،  بيمه حوادث انفرادي و بيمه حوادث خانواده

بيمه حوادث گروهي:

بيمه حوادث گروهي براي تعداد بيش از ده نفر صادر شده و شرايط آن با توجه به نياز بيمه گذار تنظيم مي گردد كه به اهم آن اشاره مي شود :

- بيمه حوادث 24 ساعته

- بيمه حوادث ناشي از كار و حرفه

- بيمه حوادث ايام ماموريت

- بيمه حوادث ورزشي

- بيمه حوادث توريستي و مسافرتي

 بيمه حوادث تحصيلي

بيمه حوادث انفرادي:

در اين نوع بيمه شخص مي تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدت يكسال بيمه نمايد . حق بيمه در اين بيمه نامه براساس شغل افراد تعيين مي گردد و جهت تامين اين منظور پنج گروه شغلي از كم خطرتر تا خطرناكترين شغل تعيين مي گردد كه جدول نرخ آن بشرح زير مي باشد .

طبقه يك : اين طبقه شامل اشخاصي كه داراي كار اداري و دفتري و همچنين افرادي كه در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي پردازد مي گردد .

طبقه دوم : افرادي كه علاوه بر استفاده از نيروي فكري با دستشان نيز كار مي كنند ليكن مار آنها با ماشين آلات صنعتي نخواهد بود از قبيل پزشكان عكاسان و انبارداران.

طبقه سوم : افرادي متخصص و يا نيمه متخصص ك همعمولا با ماشين آلات و ادوات صنعتي كار مي كند مانند : كشاورزان ، رانندگان وسائط نقليه سبك ، كارگران ساختماني.

طبقه چهارم : افرادي كه با ماشين آلات و ادوات صنعتي پرخطر كار مي كنند و يا نوع كار آنها پرخطر مي باشد از قبيل كارگران غير ماهر صنعتي ، پرسكار فلز ، دكل بند ، ماموران آتش نشاني.

طبقه پنجم : افرادي كه در فعاليت روزمره خود با بيشترين خطر روبرو هستند از قبيل خلبانان ، كارگران معادن زيرزميني.

بيمه حوادث خانواده:

اين بيمه نامه كه طرحي جديد در راستاي ارائه حدمات بهينه به هموطنان گرامي مي باشد كليه افراد خانواده را در مقابل حوادث (كه شرح آن ابتدا آمده است) در تمام ساعات شبانه روز داخل و خارج از كشور با حق بيمه بسيار ناچيز بيمه مي نمايد .

مزاياي بيمه نامه خانواده عبارتند از :

- پوشش غرامت فوت و نقص عضو جهت هر يك از اعضاء خانواده  تا مبلغ 000/000/10 ريال
 جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه براي كل اعضاء خانواده مجموعا تا مبلغ 000/000/1 ريال.

- حق بيمه سالانه جهت سرپرست خانواده و همسر هر يك مبلغ 000/10 ريال و هر يك از فرزندان زير 18 سال مبلغ 5000 ريال مي باشد .

- پدر بزرگ ها ، مادر بزرگ ها و فرزندان بالاي 18 سال خانواده نيز مي توانند با پرداخت حق بيمه سالانه 000/10 ريال جزو بيمه شدگان بيمه نامه حوادث خانواده قرار گيرند .

بيمه درمان گروهي :

كليه كاركنان و اعضاي خانواده تحت تكلف كاركنان سازمانها ، موسسات و واحدهاي صنعتي به موجب آئين نامه هاي مصوب شوارايعالي بيمه تحت پوشش بيمه هاي مازاد درماني قرار گرفته و مي توانند از مزاياي اين گونه بيمه نامه ها در بخش جبران هزينه هاي  بستري و جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و پاراكلينيكي ها استفاده نمايند .

 تعهدات اين نوع بيمه از طريق توافق سازمان بيمه‌گذار و شرکت بيمه معين مي‌شوند و براساس قرارداد في‌مابين کارکنان بيمه‌گذار و خانواده آنها مي‌توانند از خدمات پزشکي سرپائي (ويزيت) ، اعمال جراحي و آزمايشگاهي و ساير موارد بهره‌مند شوند.

بيمه ايران طي قراردادهاي متعددي با تعداد کثيري از بيمارستان‌ها – درمانگاه‌ها – راديولوژي‌ها و ساير مراکز درماني و پزشکي و آزمايشگاهي و تعداد بسياري از بهترين پزشکان در سطح کشور امکان خدمات درماني مناسبي را براي بيمه‌شدگان خود ايجاد نموده است که بيمه‌شدگان مي‌‌توانند بامراجعه به شعب بيمه ايران در سراسرکشور ضمن کسب اطلاعات لازم از شرايط قرارداد گروهي آگاه و ازخدمات مطلوب بيمه‌هاي درمان بيمه ايران بهره‌مند شوند.

 جهت کسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با مراجع زير تماس حاصل فرمائيد :

1-  معاونت اجرائي بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران      5-88723190

2-  مديريت بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران       33914701

3-  شعب بيمه ايران درسراسر کشور

4-  روابط عمومي بيمه ايران     88954674-88959232        

بيمه حوادث خارج از کشور:

بيمه مسافرت به خارج از كشور:

اين بيمه نامه كه براي اولين بار در ايران توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه مي گردد اشخاصي كه قصد مسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي دهد و اعتبار آن در خارج از كشور بوده و كليه خدمات موضوع اين بيمه نامه با توجه به قرارداد في مابين مطابق با شرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت كمك رساني آكسا تضمين و ارائه مي گردد . همچنين خسارتهاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي باشد .

مزاياي بيمه نامه مسافرت به خارج از كشور با احتساب موارد استثنائات و شرايط مندرج در بيمه نامه عبارتند از :

- پرداخت هزينه هاي درماني ، جراحي ، داروخانه و بيمارستان جهت حوادث و بيماريهايي كه در طول مسافرت بروز نمايد تا مبلغ 000/50 يورو

- پرداخت هزينه هاي فوريتهاي دندانپزشكي تا مبلغ 150يورو

- پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترين بيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي

- پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي تا 1000 يورو طبق شرايط بيمه نامه

- راهنمايي و كمك رساني در سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي

- بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يا بستري شدن بيمه شده

- بازگرداندن جسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت

- پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمه شده بستري در بيمارستان

- انتقال پيامهاي فوري و اضطراري بيمه شده

- بازگشت پيش بيني نشده به دليل مسائل پزشكي يا بيماري بستگان بيمه شده در صورتيكه نتواند از بليط اوليه جهت بازگشت استفاده نمايد .

- ارسال دارو از كشور مبدا به كشوري كه بيمه شده در آن بستري است .

- استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباه مسير بار

- چنانچه  بار كنترل شده مسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد ، هزينه خريدهاي اضطراري تا مبلغ 200 يورو و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800 يورو.

-در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن مدارك مهم مسافرتي از قبيل گذرنامه ، ويزا و... ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگي اقدامهاي قانوني براي جاريگزيني آنها .

- پرداخت هزينه هاي ديدار اضطراري هر فرد به درخواست بيمه گذار از مبدا ايران شامل يك فقره بليط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه 60 يورو براي حداكثر 15 روز متوالي (مشروز بر آنكه بيمه گذار بيش از 10 روز متوالي در بيمارستان بستري شود .)


منبع: سایت بیمه ایران

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری